ÅSIKT

EU:s nya drogpolitik - en seger för Sverige

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

28 november 2003. Det vi bevittnade i går var inget mindre än ett trendbrott i europeisk narkotikapolitik. EU:s justitieministrar enades om att förbjuda handel med narkotika i sina hemländer. Den som säljer narkotika, även så kallade "lätta droger", kommer att dömas till mellan ett och tre års fängelse. Vid större kvantiteter blir straffet mellan fem och tio år.

Det är en seger för den svenska linjen.

Holland fick visserligen ett undantag. Där kommer det även i fortsättningen att vara lagligt att sälja hasch och canabis i så kallade coffe shops. Men restriktionerna blir hårdare. Den holländske ministern tvingades bland annat gå med på att förbjuda all försäljning till utlänningar. Beslutet är utformat som en varning till dem som i dag reser till Holland på grund av landets liberala narkotikalagar.

Märklig allians

Det ännu lite oklara holländska undantaget förtar inte heller huvudintrycket av gårdagens beslut. Bakom oss har vi ett årtionde då haschlobbyn, en märklig och ohelig allians mellan flumvänster, libertarianer och den mäktiga tobaksindustrin, sakta men säkert liberaliserat Europas inställning till narkotika. Allt fler europeiska stater har talat om att lätta på lagstiftningen. Holland har gått före och många har mer eller mindre tagit för givet att andra länder förr eller senare skulle följa efter.

Nu blir det inte så.

Uthållighet krävs

Ett beslut inom EU löser naturligtvis inga problem i sig självt. Det är fortfarande ett faktum att stora ungdomsgrupper har accepterat hasch och cannabis som "naturliga" inslag i sin egen drogkultur. Den inställningen ändras inte genom några nya lagar. För det krävs uthållighet, information, upplysning och förebyggande arbete av skolan, socialtjänsten och - viktigast av allt - föräldrarna.

Men gårdagens beslut blir ett av många verktyg i kampen mot narkotikahandeln.

JB