ÅSIKT

Dags att granska spritleverantörerna

Vin & Sprits vd har lugnt kunnat följa debatten

Foto: LASSE ALLARD
Vin & Sprits vd Peter Lagerblad (bilden) har tillsammans med företagets styrelseordförande Claes Dahlbäck lugnt kunnat se på när Anitra Steen och Olof Johansson har försökt försvara sina tillkortakommanden inför media, allmänhet och politiker.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det lär ha väckt stor entusiasm när statliga Vin & Sprit på ett internt möte presenterade företagets nya policy för kontakter med Systembolaget. På mötet, i början av år 2001, fick de anställda klartecken att ”bearbeta” Systemets butikschefer direkt.

Genom att införliva andra företag i branschen hade det statliga alkoholföretaget skaffat sig specialistkunskaper.

Vin & Sprit förfogade numera över de ”röda” och ”gröna” listor som avslöjade vilka butikschefer som var mottagliga för ”butiksaktiviteter”.

Interiörerna från mötet på Vin & Sprits vinavdelning återgavs i veckan av radions Eko-redaktion. De är avslöjande på flera sätt.

Knappt en kritisk fråga

Leverantörerna har kommit lind-rigt undan i den debatt som rasat kring korruptionen inom alkoholhandeln.

Anitra Steen och Olof Johansson har förtvivlat försökt försvara sina tillkortakommanden inför media, allmänhet och politiker.

Under tiden har Vin & Sprits vd Peter Lagerblad och företagets styrelseordförande Claes Dahlbäck lugnt tittat på. Knappt en kritisk fråga trots att bolaget precis som Systembolaget är statligt och trots att det liksom Systemet leds av en socialdemokratisk före detta statssekreterare.

Också representanterna för ägaren staten, tidigare Pär Nuder och numera Lars Danielsson, har kommit lindrigt undan.

De privata leverantörerna ska vi inte tala om.

Monopolet redan avskaffat

Distributionsmonopolet är redan avskaffat. Att kritisera Vin & Sprit ger med andra ord inte den restriktiva alkoholpolitikens fiender samma vinster som angreppen på Systembolaget. Det är förmodligen en av orsakerna till tystnaden.

En annan kan vara att en diskussion om alkoholdistributörernas affärsmetoder sätter fingret på en känslig punkt för den politiska utvecklingen. Det är nämligen inte först och främst monopolet, utan i lika hög grad konkurrensutsättningen som gjort mutkulturen möjlig.

Gåvorna har varit rationella, i alla fall för alkoholdistributörerna. Därav glädjen på Vin & Sprits möte 2001. För alkoholpolitiken, Systembolaget och kunderna är det naturligtvis tvärtom.

Motmedlet heter öppenhet

Det finns alltid en risk att konkurrensen driver fram oegentliga affärsmetoder. I värsta fall innebär det mutor till beslutsfattare, antingen de är offentlig- eller privatanställda.

Motmedlet heter öppenhet och en kraftfull revision, men inte bara hos mutkolvarna. Det är nämligen inte där mutorna kommer att dyka upp i bokföringen. Det gör de istället hos det mutande företaget, under rubriker som marknadsföring eller representation.

Därför är det bra att också Vin och Sprit nu granskas. Ännu återstår de privata leverantörerna.

IP