ÅSIKT

Blairs regering är inte att lita på

Sverige måste gå till motoffensiv om EU-försvaret

Foto: AP
känslig position Den svenska regeringen hade hoppats att Storbritannien skulle stoppa planerna på ett ”militärt EMU”. Nu krävs en motoffensiv av de alliansfria länderna.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Jack Straw var blossande röd i ansiktet i fredags, berättar tidningen The Independent. Den brittiske utrikesministerns rodnad berodde inte på stekande sol i Neapel där EU:s utrikesministrar möttes. Orsaken var att franska Le Monde samma dag publicerat en detaljerad redovisning av försvarsdiskussionerna mellan Storbritannien, Tyskland och Frankrike, innan Tony Blair hunnit informera storebror i Washington.

De tre stora EU-länderna har sedan länge förhandlat om hur texterna om försvarspolitiken ska se ut i unionens nya grundlag. De har också tvistat om hur oberoende av Nato som EU:s militära styrkor ska vara. Britterna är återhållsamma och vill värna Nato som grunden för Europas försvar.

Svårsmälta formuleringar

Ordförandelandet Italien trycker på för att få en överenskommelse före EU-toppmötet i Rom 12–13 december. I onsdags kom ett nytt förslag till grundlagstexter. Det innehåller formuleringar om gemensamt försvar som är svårsmälta för alliansfria länder som Sverige. Italien vill också öppna för ett ”militärt EMU” för de länder som vill gå före och fördjupa sitt samarbete inom EU:s ram.

Verkar ha gett efter

Hittills har den svenska regeringen hoppats att Storbritannien skulle stoppa de långtgående planerna. Men britterna verkar nu ha gått med på stora delar av förslagen, trots att Rosenbad trott sig ha försäkringar om motsatsen. Tony Blairs regering är inte att lita på, som Aftonbladets ledarsida varnade för för en dryg vecka sedan.

Vid utrikesministermötet i Neapel försökte de alliansfria länderna lansera alternativ. Finland ska ha föreslagit en mildare form av säkerhetsgarantier, där grundlagen påminner om att ett land kan begära hjälp av andra om det blir anfallet. Dessutom diskuteras texter om att Nato är det sätt som många EU-länder förverkligar den gemensamma solidariteten.

Regeringen snart överkörd

Det vore farligt om Sverige gav sig in i förhandlingar om en mjukare form av gemensamt försvar. Tidigare har regeringen sagt blankt nej till alla propåer att ta in sådana texter i EU:s grundlag. Det finns också goda skäl att gå emot förslaget om ett ”militärt EMU”, även i dess senaste form. En militär kärna av länder kommer genom sin gemensamma planering att ställa resten av EU inför fullbordade faktum i konflikter. Det innebär en helt ny svensk säkerhetspolitisk situation, vare sig vi ingår i kärnan eller ej.

Regeringen håller på att bli överkörd om EU-försvaret. Men ännu är inte frågan avgjord. Jack Straws rodnad visar att britternas position är mycket känslig och fortfarande går att påverka. Nu behövs en snabb svensk motoffensiv tillsammans med övriga alliansfria länder, innan nästa italienska förslag presenteras på torsdag.

ME