ÅSIKT

Borgerlig splittring om skatteutjämningen

Moderaterna vill gynna de rika storstadskommunerna

Foto: STEFAN JERREVÅNG
Konflikterna om pengaflödet mellan landets olika delar kan bli mindre efter helgens möte med socialdemokraternas förtroenderåd. Lars Leijonborg ger däremot inte besked om det borgerliga alternativet.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Statsrådet Lars-Erik Lövdén tjuvstartade med julklappsutdelningen i lördags. Efter mötet med det socialdemokratiska förtroenderådet lovade han mer pengar till skatteutjämningen mellan landets olika delar.

Stockholmsregionen har protesterat högljutt mot det förslag som Lorentz Andersson lade fram tidigare i höst. Det krisdrabbade landstinget i Stockholm skulle tvingas betala ytterligare till skatteutjämningen, samtidigt som staten satsar förhållandevis lite på trafikinvesteringar i huvudstadsområdet.

Svårt att göra sig hörda

Många kommuner i Norrland skulle också förlora på Anderssons förslag. De har haft svårt att göra sig hörda i höstens intensiva mediedebatt. Bättre genomslag fick de vid lördagens möte. ”Vi ska tydligt dämpa effekterna i norra Sverige och glesbygdskommunerna”, sa Lars-Erik Lövdén.

Nu filar finansdepartementets tjänstemän på det nya systemet. Ännu återstår att se hur de konkreta förslagen ser ut när propositionen läggs fram i maj. Om lättnaderna för Stockholms läns landsting uteblir får regeringen räkna med en svekdebatt.

Måste ge besked

Rosenbad måste också ge besked om trafiksatsningar i Stockholm och ett särskilt bidrag till omställningen i landstinget. Andra delar av Sverige vill veta vad som händer med regionalpolitiken, när EU-stödet dras ned.

Förtroenderådets möte är ändå ett viktigt steg. Det ger hopp om att överbrygga de motsättningar mellan Stockholm och resten av landet som vållar starka känslor.

Nu bör blicken vändas mot de borgerliga partierna. Tidigare har det funnits en bred parlamentarisk majoritet om grunderna för skatteutjämningen. Moderaterna har dock föreslagit ett radikalt annorlunda system, som kraftigt skulle gynna rika storstadskommuner som Danderyd och Vellinge.

När riksdagen debatterade situationen i Stockholm den 12 november ville inte folkpartiet och kristdemokraterna ta tydligt avstånd från moderaterna. Deras ledamöter i Lorentz Anderssons utredning ligger däremot nära socialdemokraternas hållning, liksom centerpartiet. Hur en borgerlig regering skulle hålla sams om skatteutjämningen är en gåta.

De folkpartister och kristdemokrater som vill värna sammanhållningen mellan landets olika delar har nu chansen att ta Lars-Erik Lövdéns förslag på allvar och förhandla om en bred överenskommelse kring skatteutjämningen. Det borde vara en bättre taktik än att slitas sönder inifrån när ett moderatparti med nytt självförtroende vill öka klyftorna mellan stad och land.

ME