ÅSIKT

Nu måste vi kämpa mot arbetslösheten

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: ROGER LUNDSTEN
Saab har inte haft tillräckligt med pengar för att starta tillverkningen av 9-3 combi, och nu tvingas de varsla 95 av de anställda på fabriken i Trollhättan.

6 december 2003. Siffrorna pekar på en konjunkturuppgång. När SCB i veckan redovisade den ekonomiska statistiken för årets tredje kvartal överträffade tillväxten de flesta bedömares förhoppningar.

Exporten, inte minst av bilar och läkemedel, stiger och svenska folket handlar digitalkameror och kläder för glatta livet. Produktionen av både varor och tjänster steg. Sammanlagt ökade bruttonationalprodukten med två procent jämfört med samma period året före. Det är naturligtvis ett positivt besked, inte minst för en regering som plågas allt mer av kristecknen i samhället.

Sysselsättningen minskar

På en punkt ger dock inte SCB:s siffror någon lättnad. Sysselsättningen fortsätter att minska, liksom investeringarna. Antalet arbetade timmar sjönk med drygt en procent och de fasta investeringarna med lite mer än två procent.

Den svenska arbetsmarknaden har fortfarande problem. Bara under den gångna veckan har det kommit flera stora varsel. Sanmina vill säga upp 300 anställda i Sundsvall och över 100 i Bengtsfors. Saab har varslat ytterligare 95 personer i Trollhättan och ESAB 40 i Laxå.

När Ams för några veckor sedan presenterade en prognos för sysselsättningen under nästa år konstaterade man att konjunkturen är på väg att vända. Uppgången i Nordamerika och Sydostasien får effekter också på den svenska ekonomin. Trots det spår Ams en ökad arbetslöshet och sjunkande sysselsättning nästa år.

Enligt Ams beräkningar kommer den öppna arbetslösheten i år att stanna på något under fem procent medan den nästa år stiger strax över den siffran. En bra bit över det socialdemokratiska målet om en arbetslöshet på maximalt fyra procent med andra ord.

Under hösten har den politiska debatten dominerats av samtalen om att öka tillväxten. Arbetsmarknadens parter kräver besked inför avtalsrörelsen, inte minst i den känsliga frågan om ohälsan.

På lite längre sikt är det också ekonomins förmåga att växa som avgör både möjligheterna att upprätthålla välfärdssystemen och arbetsmarknadens möjligheter att erbjuda människor arbete. I ett kortare perspektiv avslöjar dock de senaste prognoserna att en återhämtning inte i sig själv löser arbetslöshetsproblemet.

Har inte råd att hålla igen

Att bekämpa arbetslöshet tillhör kärnan i traditionell socialdemokratisk politik. Inte minst därför att långa perioder av arbetslöshet inte bara skadar individerna utan också den långsiktiga tillgången på arbetskraft.

Regeringen har knappast råd att hålla igen på de arbetsmarknadspolitiska insatserna i väntan på att konjunkturen och en effektivare förmedling ska lösa obalansen på arbetsmarknaden. Priset, inte minst i form av förlorad politisk trovärdighet, är alltför högt.

IP

ARTIKELN HANDLAR OM