ÅSIKT

Vakna, EU

Foto: AP
Tretton av EU:s medlemsländer klarar inte av att hålla sina löften om minskade koldioxidutsläpp. Nu måste EU ta miljöarbetet på allvar. De senaste årens översvämningar i Europa borde räcka som varning. Bilden är från översvämningarna i Arles i södra Frankrike.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

EU klarar inte sitt klimatmål med nuvarande politik, varnar miljökommissionär Margot Wallström. Koldioxidutsläppen minskade under 1990-talet, men nu har trenden vänt. Tretton av medlemsländerna är på väg att bryta mot sina löften om minskade utsläpp.
USA:s hårdnackade motstånd har fått en framstående brittisk klimatforskare att tala om ett värre hot mot mänskligheten än terrorismen.

Just nu möts klimatförhandlare från hela världen i Milano för att debattera Kyotoprotokollet.

Överenskommelsen hotad

Den internationella överenskommelsen mot klimatförändringar är allvarligt hotad. USA:s hårdnackade motstånd har fått en framstående brittisk klimatforskare att tala om ett värre hot mot mänskligheten än terrorismen. Ryssland vill ha ordentligt betalt för att lämna sitt godkännande.

Margot Wallströms siffror visar att EU är långt ifrån att klara sina åtaganden. Det försvagar positionen i Milano, även om unionen fortfarande är många miljövänners hopp i förhandlingarna.

De senaste årens översvämningar i Europa borde räcka som varning. Klimatforskarna varnar för betydligt värre effekter om utsläppen fortsätter att öka.

Nu måste EU ta sina löften på allvar. Energin och transporterna är de stora miljöbovarna.

I går debatterade EU:s transportministrar ett nytt förslag från kommissionen om hur lastbilstrafiken ska betala sina kostnader via vägavgifter. Det är en avgörande fråga för miljön. Godstrafiken växer snabbt och takten ökar ytterligare när EU får tio nya medlemmar. Lastbilarna måste betala mer för att de smutsar ned, om den negativa trenden ska brytas.

EU-kommissionen har lagt fram ett uselt förslag som begränsar vägavgifterna till kostnaderna för att bygga motorvägar och vissa trafikskador. Intäkterna ska öronmärkas för nya vägar. Åkerierna behöver inte betala för den skada som utsläppen gör på miljön.

Det är glädjande att Sverige har en annan syn. Trafikminister Ulrica Messing går emot ett tak för avgifterna. Hon vill skärpa miljöstyrningen i förslaget så att den tunga trafiken betalar sina samhällsekonomiska kostnader.

Messing ett föredöme

Ulrica Messings ställningstagande är en ljuspunkt i regeringens miljöarbete. Andra statsråd borde gå samma väg och driva miljöfrågorna mer kraftfullt inom sina ansvarsområden. Det är viktigt både för Sveriges nationella miljömål och för EU:s arbete för att motverka klimatförändringar.

Det andra statsrådet på Näringsdepartementet, Leif Pagrotsky, har en bra möjlighet när energiministrarna möts den 15 december. Då ska bland annat energihandeln med Ryssland diskuteras. Det vore en skandal om EU fördjupade sitt energisamarbete med Ryssland utan att kräva att landet godkänner Kyotoprotokollet. Tänker Leif Pagrotsky ta den striden?

ME