ÅSIKT

Privatisering med fördelar

Foto: THOMAS JOHANSSON
STARK VÄLFÄRD – FÖR ALLA Individens möjligheter att själv kunna påverka livssituationen är en viktig aspekt när välfärdens trygghetssystem nu ska utredas.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Hur ska välfärden finansieras?

Frågan blir hetare i den offentliga debatten och gäller inte längre enbart sjukförsäkringen och ohälsans konstnader utan också sjukvården och kommunernas kärnverksamheter, omsorgen om barn och gamla.
Alla måste ingå också i privat försäkring.

Den generella välfärden har stora finansieringsproblem. De beror inte enbart på dålig konjunktur och svaga statsfinanser utan handlar om ett strukturproblem. Resurserna kommer inte att räcka i perspektiv av en allt större andel åldrande och en allt mindre andel förvärsarbetande i befolkningen .

Inte billigare för samhället

Rättrogna vänstersympatisörer protesterar och förklarar frankt att resurserna visst räcker. Det handlar bara om att höja skatterna. Fullt så enkelt är det inte. I valet av finansiering kan man antingen låta löntagarna/hushållen betala genom högre skatter eller genom obligatoriska försäkringar som betalas med arbetsgivaravgifter eller egenavgifter för individerna. I båda fallen tas de av löneökningsutrymmet. Ska vi behålla en generell välfärd som omfattar alla – och det ska vi – kostar välfärden vad den kostar. Det blir inte billigare för samhället med sjukförsäkring och sjukvård antingen de finansieras med allmänna, obligatoriska, försäkringar eller skatter.

Statsminister Göran Persson öppnade nyligen för ett nytt sjukförsäkringssystem där ansvaret delas mellan staten, arbetsmarknadens parter och individen (idag betalas den av staten och till en del av avtalsförsäkringar, cirka 10 procent).

I helgen presenterade TT en utvärdering som visar att många, kanske 20 procent, aldrig skulle få teckna en privat sjukförsäkring på grund av att de har en viss sjukdom, är för gamla eller på annat sätt har en hög risk. Det är ingen nyhet. När frågan ska utredas, vilket statsministern lovat att den ska, måste man hitta en konstruktion där alla har rätt att få del även i den privata försäkringen – om det ska bli en sådan del. Det går naturligtvis att lösa tekniskt genom att riskerna jämnas ut så att varken försäkringstagarna eller försäkringsgivarna bär alltför hög risk.

Större insyn och kontroll

Hur engagerat anhängarna av en fortsatt skattefinansierad generell välfärd än agiterar kommer de inte ifrån effekterna av den demografiska utvecklingen och att inga politiker bedömer det som realistiskt att höja skatteuttaget över de dryga 50 procent vi redan ligger på. Då återstår att skapa robusta, rättvisa socialförsäkringssystem – och det har också fördelar.

Mer försäkringsmässiga lösningar ger större insyn och kontroll. Rättigheterna blir avtalade och tydliga och kan inte enkelt förändras (sänkas) när konjunkturen faller eller riksdagen får nya ideologiska majoriteter. Individens möjligheter att själv påverka sin livssituation är en viktig aspekt när välfärdens trygghetssystem nu ska ner i utredningskvarnarna för att utvecklas, inte avvecklas.

LA