ÅSIKT

Tyskland har rätt

Logiskt att ändra röstreglerna i ministerrådet

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

11 DECEMBER 2003. När EU:s toppmöte i Bryssel startar i morgon är några av de viktiga maktfrågorna fortfarande olösta.

Den svåraste nöten att knäcka är röstfördelningen i ministerrådet, EU:s maktcentrum. När det nuvarande EU-fördraget förhandlades fram i Nice för tre år sedan fick Tyskland 29 röster. Frankrike, Italien och Storbritannien fick lika många, trots att Tyskland har betydligt fler invånare.

Rätta till obalansen

De stora vinnarna i Nice var Polen och Spanien, som med en befolkning på vardera 40 miljoner fick 27 röster var.

Nu vill Tyskland rätta till den obalansen, vilket egentligen inte är så mycket att säga om.

I längden är det alldeles orimligt att en tysk medborgares röst ska vara värd mindre än hälften så mycket som en polsk eller spansk.

Dessutom är Nicefördragets regler tekniskt svåra och komplicerade att förklara för medborgarna. Ett beslut med kvalificerad majoritet kräver i dag 62 av ministerrådets 87 röster. Efter utvidgningen nästa år krävs det strax över 70 procent för att uppnå kvalificerad majoritet. Och den första januari 2005 tillkommer nya regler, som dessutom kräver att en majoritet av medlemsländerna ska stå bakom ett förslag för att det ska gå igenom med kvalificerad majoritet.

Svårt att hänga med?

Det är bara förnamnet.

Förenklade röstregler

Reglerna från Nice gör EU svårmanövrerat. Små grupper av länder får lättare att blockera beslut. Därför var det bra att EU-konventet föreslog förenklade röstregler, trots att det inte hade fått något sådant uppdrag. Enligt konventets förslag ska en kvalificerad majoritet i fortsättningen motsvara en majoritet av medlemsländerna och minst 60 procent av unionens befolkning.

Rakare. Enklare.

Det finns även en strategisk invändning mot att behålla Nicereglerna. Tyskland och Frankrike har aviserat att de tänker gå vidare och fördjupa sitt eget samarbete om grunderna i konventets förslag inte går igenom. Det är oklart om det även innefattar röstreglerna, men Tysklands vilja att upprätta ett EU:s A-lag kommer i alla fall inte att bli mindre om Polen och Spanien får sin vilja igenom.

Fungerande instrument

En sådan utveckling skulle hota en del av EU:s grundtanke, att unionen ska vara en. Att det inte ska finnas A-lag och B-lag i samarbetet mellan Europas stater.

Läget mellan Tyskland och Spanien/Polen är så låst att hela den nya grundlagen kan blockeras vid helgens toppmöte i Bryssel. Det är ingen stor sak. Det viktigaste är att den nya grundlagen blir ett fungerande och över tid hållbart instrument för EU:s politiker.

JB