ÅSIKT

Fredrik Reinfeldt glömde invandrarna

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: LASSE ALLARD
Det moderata dokumentet ger en annan bild än Fredrik Reinfeldts mjuka ton. Direktiven är traditionell högerpolitik.

Invandrare får inte jobb som motsvarar deras kompetens. Denna gång är det TCO som pekar på slöseriet med mänskliga resurser. Över 65 000 utlandsfödda anser sig ha arbeten som ligger under deras utbildningsnivå, enligt utredningen.

Samtidigt varnar forskare efter forskare för arbetskraftsbrist. Vem ska ta hand om oss när vi blir gamla? Var finns alla de läkare, lärare och civilingenjörer som behövs när 40-talisterna går i pension?

Förlorat insikten

En stor del av svaret kan sökas bland de svenskar med utländskt klingande efternamn som nu jobbar som taxichaufförer eller går utan jobb. Det säger numera de flesta riksdagspartier. Till och med moderaternas partistämma antog ett förslag om integration, där det talades om vikten att bryta diskrimineringen.
Fem herrar. Fem prioriteringar. Traditionell

högerpolitik.

Den nyvalde ordföranden Fredrik Reinfeldt verkar dock ha förlorat denna insikt. Nyligen antog partistyrelsen direktiven till moderaternas tillväxtgrupp. Fem herrar i sina bästa år, med Mikael Odenberg i spetsen, ska lägga grunden för ett regeringsskifte 2006.

Fem herrar, fem prioriteringar. Lägre skatter. Stramare bidrag. Flexiblare arbetsmarknad. Bättre utbildning. Uthålliga statsfinanser.

Det moderata dokumentet ger en annan bild än Fredrik Reinfeldts mjuka ton och närmande till mitten som fått partisympatierna i SCB:s färska mätning att klättra upp till 20 procent. Direktiven är traditionell högerpolitik.

Analys saknas

Det handlar om sänkt sjukersättning och sämre stöd till pensionärerna. Skatterna ska minska, barnbidrag och andra sociala stöd ”ses över”. Moderaterna vill ha ”en mer flexibel arbetsmarknad” – det brukar betyda försämrad arbetsrätt.

Naturligtvis står det ingenting om bättre villkor på arbetsplatserna eller miljödriven tillväxt. Det var knappast att vänta av ett parti som bara driver miljöfrågor när det gäller att bromsa kärnkraftsavvecklingen. I moderat tappning är det tillväxten i sig som ska ge bättre miljö.

Men direktiven innehåller inte heller någon analys av invandrares svårigheter att få jobb och vad det betyder för ekonomin.

Det är dålig tillväxtpolitik. Men framför allt visar det brister i moderat samhällsanalys.

Alla måste få en chans

Dagens exportframgångar, sjukvård och kollektivtrafik vore omöjliga utan alla löntagare med utländsk bakgrund. När befolkningen blir äldre räcker det inte med moderaternas tankar på arbetskraftinvandring.

Först måste alla som redan finns här men står utanför arbetsmarknaden få en rimlig chans att ta sig in, och diskrimineringen brytas.

ME