ÅSIKT

Ett fiasko är inget alternativ

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I går presenterade Riksförsäkringsverket nya tuffare regler för sjukskrivning. Ingen tror dock att det räcker. Ska ohälsan minska krävs det också ekonomiska drivkrafter för bättre arbetsmiljö och rehabilitering.

Frågan har dominerat den politiska debatten de senaste åren. Gång på gång har en lösning varit nära, och gång på gång har det misslyckats. I den senaste vårbudgeten tvingades finansministern i sista stund kasta in en tredje sjuklönevecka, något som ingen är nöjd med.

Arbetsmarknadens parter har redan inlett budgivningen inför vårens avtalsförhandlingar och måste få besked för att gå vidare. Regeringen har lovat komma med ett förslag före jul. Det är inte många dagar kvar.

Avgörande detaljer

Grunderna är kända. Den tredje sjuklöneveckan ska bort, arbetsgivarna får ett ansvar för medfinansiering av sjukersättningen och kompensation i form av sänkta arbetsgivaravgifter. Det är samma förslag som funnits med sedan trepartssamtalen under Kenth Pettersson avslutades för ett år sedan.

Kvar är detaljerna, de avgörande detaljerna.

Om en reform ska vara kostnadsneutral för företagen som kollektiv måste sänkningen av arbetsgivaravgifterna vara rejäla. Finansminister Bosse Ringholm måste alltså försäkra sig om att också utgifterna sjunker. Staten kommer inte att använda miljardbelopp för att finansiera en allmän upprustning av arbetsmiljöarbetet.

Om arbetsmarknadens parter vill ha utrymme för förhandlingar måste de kunna garantera att sänka kostnaderna också för staten.

Lämna utrymme

Samtidigt kan kontrollbehovet göra reformen alltför stelbent. Ett nytt system måste lämna utrymme för arbetsgivare och fack att sätta in åtgärder för att förebygga och rehabilitera. Bara så kan ohälsans faktiska samhällskostnader minskas. Det talar för att lämna ett utrymme för avtal mellan parterna.

Inom några dagar vet vi om regeringen och samarbetspartierna funnit en lösning. Ytterligare ett fiasko är inget alternativ.

IP

ARTIKELN HANDLAR OM