ÅSIKT

Hotet mot miljön

Många sätter sitt hopp till Sverige

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: AFTONBLADET BILD
Den spanska EU-kommissionären Loyola de Palacio vill att EU ändrar sin klimatpolitik. Det är ett led i en kampanj för att sänka miljökraven. Sverige måste gå till motoffensiv.

”Det vore självmord av EU att inte ompröva sina utsläppsmål.” Så uttryckte sig energikommissionären Loyola de Palacio i måndags om det globala klimatavtalet, Kyotoprotokollet. Om Ryssland hoppar av måste EU också ändra sig, menade hon.

En storm av protester fick kommissionens ordförande att rätta spanjorskan. EU bör genomföra Kyotoprotokollet fullt ut, deklarerade Romano Prodi.

Stoppades av Sverige

Det betyder dock inte att attackerna på EU:s klimatpolitik är över. Redan inför helgens toppmöte försökte Spanien och Italien få in texter om hur dyrt det blir för EU att minska koldioxidutsläppen. Det stoppades av Sverige och ytterligare ett par länder.

Den italienske energiministern gav sig dock inte. Han varnade i måndags sina kollegor för att europeiska företags konkurrenskraft försämras om EU går vidare på egen hand. Spanska företag driver en hård lobbykampanj mot miljökraven, och det var efter energiministrarnas möte som Loyola de Palacio gjorde sina kontroversiella uttalanden.

En ledande roll

EU har en ledande roll i den globala arbetet för hållbar utveckling, inte minst genom Margot Wallströms insatser. Den pågående kampanjen mot EU:s klimatmål kan göra det lättare för USA och Ryssland att försvara sina miljöfientliga positioner.

Spaniens och Italiens agerande visar att det blåser motvind för miljöpolitiken i EU. Göran Persson konstaterade i tisdags att Sverige är rätt ensamt om att fortfarande driva en ambitiös linje.

Lågkonjunktur

Det beror på lågkonjunktur och ett ändrat politiskt landskap med fler borgerliga regeringar. Men även det röd-gröna styret i Tyskland har bedrivit en hätsk kampanj mot EU:s nya kemikaliepolitik.

Det är utmärkt att Sverige går emot försvagningarna. Fortfarande är EU-samarbetet det enda sättet att lösa miljöproblemen. Regeringen lägger dessutom fram gröna förslag inför vårens toppmöte om jobb och tillväxt. Statsrådsberedningens nyinrättade kansli för hållbar utveckling kan spela en viktig roll för den långsiktiga strategin.

Större insatser behövs

Ändå behövs större insatser om inte miljöpolitiken ska rullas tillbaka, i EU och därmed på sikt också i Sverige. Detsamma gäller konsumentskyddet, arbetsmiljön och andra viktiga områden.

Departement och myndigheter dignar under nationella uppgifter och de dagliga förhandlingarna i Bryssel. De hinner sällan ta egna EU-initiativ och bygga långsiktiga allianser. Regeringen vill bygga ut samarbetet med de nya medlemsländerna men snålar med pengarna till sådana insatser.

Många sätter sitt hopp till Sverige för en progressiv europeisk politik. Det behövs ökade resurser till den satsning på EU-samarbetet som Göran Persson aviserade i höstens regeringsförklaring.

ME