ÅSIKT

Är det slut på Cirkus Ohälsan?

Äntligen besked till arbetsmarknadens parter

Foto: FREDRIK SANDBERG
I går presenterades en ny avsiktsförklaring för att öka hälsan i arbetslivet. Förhoppningen är att Cirkus Ohälsan i svensk politik därmed är slut.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I sista stund har regeringen och samarbetspartierna enats om ett nytt system av ekonomiska drivkrafter för att bekämpa ohälsan i arbetslivet. Samtidigt som facken inom industrin och arbetsgivarna inom teknikföretagen utväxlade de första avtalsbuden inför nästa års avtalsrörelse slutjusterade Göran Persson och partiledarna i samarbetspartierna en uppgörelse.

I korthet innebär den en bantad version av det förslag som en enig fackföreningsrörelse redan för ett år sedan ställde sig bakom i de så kallade trepartssamtalen. Arbetsgivaren tvingas vara med och betala en del av sjukpenningskostnaden för sina anställda. I gengäld sänks arbetsgivaravgiften.

Ingen passiv finansiering

Tanken är att de arbetsgivare som genom förebyggande arbete och kraftfulla rehabiliteringsåtgärder lyckas hålla nere sjuktalen ska tjäna på systemet.

De arbetsgivare som å andra sidan har höga ohälsotal, till exempel kommuner och landsting, kommer att förlora.

Det blir ingen passiv medfinansiering. Arbetsgivaren kan sänka sina kostnader genom ett aktivt arbete för att den sjukskrivna ska kunna återkomma. Det är bra!

I överenskommelsen från i går sätts arbetsgivarens andel av sjukpenningen till 15 procent från år 2005. Det är tio procent mindre än i det förslag trepartssamtalen kom fram till, men utan kollektivavtal om arbetsmiljön kommer avgiften att stiga.

Framgång återstår att se

Vänsterpartiet godkände till sist förslaget sedan partiet fått igenom en formulering om en framtida höjning av ersättningsnivån i sjukförsäkringen. Vad den är värd visar sig dock först år 2005.

Innebär då gårdagens besked en framgång? Det återstår att se.

Först måste nämligen systemet accepteras av parterna på arbetsmarknaden, och där är förtroendet för regeringen milt sagt tilltufsat.

Arbetsgivarna jublar inte. För ett år sedan lämnade de trepartssamtalen strax innan slutsatserna skulle presenteras. Sedan dess har den tredje sjuklöneveckan skapat en proteststorm bland företagarna.

I går förutspådde teknikföretagens chefsförhandlare Karl-Olof Stenqvist att systemet kommer att slå ut personalintensiv industri.

Facken mer positiva

De fackliga organisationerna är mer positiva. TCO:s Sture Nordh talade rentav om den bästa julklapp organisationen kunde få. I dag vill de fackliga centralorganisationerna också se möjligheter att sluta kollektivavtal om arbetsmiljön. Gårdagens avsiktsförklaring ska bidra till att det sker.

Under alla förhållanden innebär förslaget att parterna nu vet vilka villkor som gäller i avtalsrörelsen. Det är välgörande, vilket rimligen också arbetsgivarna måste inse.

Framför allt måste dock gårdagens uppgörelse mätas efter sina resultat. De kommer dessvärre att dröja. Kan gårdagens besked bidra till ett friskare arbetsliv lär protesterna trots det snart vara glömda. Då får vi äntligen slut på Cirkus Ohälsan i den svenska politiken.

IP