ÅSIKT

Det gick för långsamt för Sverige att hjälpa Iran

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Jordbävningskatastrofen i Iran är en av vår tids största humanitära tragedier. Samtidigt som vi i Sverige mumsade i oss julmat och öppnade julklappar dödades över 20 000 människor i sydöstra Iran. Staden Bam lades i ruiner. Hela familjer utplånades. Tusentals sörjande fick i all hast begrava sina döda anförvanter.

En hel värld borde vara chockad.

Under helgen skickade många länder räddningsteam och hundar till Bam för att leta efter överlevande och hjälpa till med röjningsarbetet. Sverige var inte ett av dessa länder. Räddningsverket gjorde bedömningen att den svenska insatsen skulle komma fram för sent.

Svagt.

En del hjälp kunde visserligen skickas iväg. På lördagskvällen lyfte inhyrda ryska transportplan lastade med 13 ton tält och filtar. Material som kommer att behövas i och omkring Bam, där hundratusentals människor blivit hemlösa.

Men ändå.

I ett läge där nästan alla länder klarar av att skicka räddningsteam och hundar, den mest akuta hjälpen, går det inte att motivera varför Sverige skulle vara sämre.

Ett land som Japan, som ligger betydligt längre bort från Iran än Sverige, var snabbt på plats med ett medicinskt team.

Dessutom kräver Försvarsmakten fyra dygns förberedelser för flygtransporter av förnödenheter till Iran.

Även det alldeles obegripligt. Enligt försvaret behöver militära plan diplomatiska tillstånd från varje land som ska flygas över och sådana tar tid att ordna.

Uppgiften fick under gårdagen skarp kritik av biståndsminister Carin Jämtin, som med all rätt ansåg att den sortens insatser måste gå att ordna snabbare.

Det hindrar inte att all hjälp är välkommen. Svenska Röda Korset har beslutat att bidra med 4–5 miljoner utöver den miljon som beslutades redan i helgen. Sida anslog i lördags 3,5 miljoner till särskilda hjälpinsatser.

Det kommer inte räcka i denna väldiga katastrof. Men det är en bra början.

Jesper Bengtsson