ÅSIKT

Dags slopa skatten på förmögenheter

Teckning: JAN STJERNKVIST
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Tillväxten står inte och faller med förmögenhetsskatten men den kan bli tuvan som stjälper – eller hjälper tillväxten att ta fart.

För första gången i socialdemokratins historia håller partiet en kongress som bara ska handla om tillväxt, och regeringen Persson för samtal med fack, arbetsgivare och samarbetspartierna om en gemensam strategi för tillväxten.

Där ligger nu den ideologiska ”bomben”. Förmögenhetsskatten är en pervers skatt i det avseendet att de allra rikaste inte betalar någon förmögenhetsskatt. Helt lagligt kan de komma undan och de är, när det gäller familjeföretag i mångmiljardklassen, undantagna från skatten. De flesta som betalar är relativt vanliga aktie-ägare och villaägare med fina hus.

Skatten ger statskassan runt fem miljarder och för socialdemokratin har den starkt symbolvärde. Det har den också för näringslivet som med stöd av SCB:s siffror hävdar att 500 miljarder kronor placeras utomlands för att de rika flyr den svenska förmögenhetsskatten. Pengar som annars skulle kunna tas hem och investeras i svenska företag och nya jobb.

Ska det bli samförstånd med näringslivet denna gång efter årtionden av ömsesidig kritik och misstro, hänger det på enighet om skattefrågorna. Det gäller inte bara förmögenhetsskatten utan i lika hög grad skattebördan för småföretagen som måste mildras och löntagarnas egenavgifter som slopas.

Regeringen måste övertyga och ena såväl sina partivänner och samarbetspartierna som näringslivet. Där är förmögenhetsskatten ekonomiskt rätt betydelselös men strategiskt avgörande.

Tillväxten är för viktig för att spelas bort på symbolpolitik. Därför borde regeringen ta tjuren vid hornen och gå näringslivet till mötes när företagen nu för första gången är beredda att betala sina skattesänkningar med höjningar av andra kapitalskatter. Missas den här chansen lär det inte komma fler före valet 2006.

Inom socialdemokratin finns en större beredskap och vilja att diskutera tillväxtfrågor än någonsin. Tillväxten börjar alltid med mänsklig tillväxt, att människor känner framtidstro, trygghet och en lust att satsa. I kommuner och landsting, i tätorter och glesbygder likaväl som i storstäder ser medborgarna och politikerna att resurserna inte räcker trots de största kommunala skattehöjningarna på 25 år.

Människor är oroliga för välfärden, för nedskärningar på dagis och stängda sjukhus. Med den oron växer viljan att skapa bättre förutsättningar för entreprenörer, företag och nya jobb.

Tillväxtpolitik handlar om att skapa framtidstro.

LA