ÅSIKT

Han är inte ensam – alla blir förlorare

Foto: MAGNUS WENNMAN
Den som kommer hit för att jobba ska kunna leva på lönen. Arbetsrätt i stället för flyttstopp löser problemen utan att diskriminera de nya medlemsländernas medborgare.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Inför utvidgningen av EU sluter sig nu Sverige till det gamla Europa som bjuder in de nya medlemsländernas medborgare med armbågen. Så kommer mig- rationsminister Barbro Holmbergs besked tidigare i veckan, om att regeringen tänker föreslå övergångsregler inför utvidgningen, att tolkas.

Riksdagen låter sig sannolikt övertalas att godkänna förslaget, trots upprörda protester. Delvis beror det på regeringens beskrivning av problemet. Den som kommer hit för att arbeta ska också ha en lön som det går att leva på. Ingen utom de mest fanatiska marknadsliberalerna kan motsätta sig det.

Inte fusk – missbruk

Dessutom är dagens EU-regler orimliga. Om det räcker med tio timmars tjänst i veckan och betalning som inte ens behöver vara kontant för att få tillträde till de sociala trygghetssystemen kan det uppstå problem. Inte därför att någon fuskar, utan därför att skillnaden mellan olika system kan missbrukas. Det inser alla, utom möjligen centerns Maud Olofsson.

Det kan också finnas mer grumliga skäl som talar för att regeringen får majoritet. Moderater och folkpartister vill knappast ha en debatt där arbetskraftsinvandring kopplas till slöseri med skattepengar eller där partierna framstår som naiva i fråga om invandring.

I praktiken behöver kanske inte heller de regler som regeringen planerar innebära något större hinder för utvecklingen mot en ökad öppenhet på den europeiska arbetsmarknaden. Det handlar om hur reglerna utformas.

Skamfilat anseende

På några punkter har dock regeringens plötsliga kursändring redan orsakat skador som blir svåra att reparera.

Det svenska anseendet som företrädare för ett utvidgat och enat Europa är grundligt skamfilat. Från bland annat Polen kommer redan starka reaktioner.

Begrepp som ”social turism” har dessutom målat upp en bild av de nya EU-medborgarna som bidragssökande lättingar. Vad det innebär för synen på ett öppet samhälle återstår att se.

De regler som nu diskuteras löser inte heller problemen på arbetsmarknaden. Inte minst från LO är kraven på ordning och reda starka. Erfarenheterna från bland annat bygg- och transportbranscherna talar för att internationaliseringen ställer nya krav på arbetsrätten.

Problemlösning i stöpet

I stället för övergångsregler har LO bland annat velat se större rätt till facklig insyn i företag, skarpare kontroll av bemanningsföretag och ett ökat ansvar för huvudentreprenörer. Förslag som skulle bidra till att lösa de problem med dumpade löner och illojal konkurrens som vi redan ser, utan att diskriminera de nya medlemsländernas medborgare.

Av detta riskerar nu att bli noll och intet.

I så fall är det inte bara medborgarna i de nya medlemsländerna som blir förlorare när Sverige bryter sitt tidigare löfte och inför övergångsregler. Risken är stor att oordningen på den svenska arbetsmarknaden sprider sig. Då blir alla förlorare.

IP