ÅSIKT

Låt facket kontrollera löner

Foto: ANDERS DEROS
LO:s Wanja Lundby-Wedin vill omfamna hela arbetsmarknaden och kräver att arbetsgivare som har ett kollektivavtal ska vara skyldiga att visa att avtalet följs, också om det inte finns några medlemmar på företaget.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Arbetsmarknaden i de nordiska länderna skiljer sig från arbetsmarknaden i de flesta andra länder. Tvärtemot det intryck debatten ibland ger har vi färre lagar och statliga regler när det gäller de grundläggande villkoren. Anställningsvillkor och löner regleras i frivilliga överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Utan dessa skulle svenska löntagare i princip sakna skydd.

Det är en ordning som fungerat väl. I förhandlingarna kan parterna anpassa villkoren till den egna branschen och skapa lösningar som tillgodoser motstridiga intressen.

Ingen vill att statliga myndigheter ska ta över den uppgiften.

Systemet har dock en svaghet. Det fungerar bara så länge den fackliga rörelsen är stark nog att tvinga fram avtal på i stort sett hela arbetsmarknaden, och dessutom se till att de följs.

Vidöppen arbetsmarknad

Utan avtal står den svenska arbetsmarknaden vidöppen för exploatering, utan att myndigheter, fackföreningar eller seriösa konkurrenter kan göra mycket annat än att titta på. Det är detta som skapat oro i de fackliga leden inför internationaliseringen av arbetsmarknaden, nu aktualiserat genom EU:s utvidgning.

Klyftorna i det nya Europa skulle kunna bli en kraft som facket inte förmår hantera.

Övergångsregler löser inte det problemet. Lösningen är inte heller att anpassa den svenska arbetsmarknaden till europeisk standard med lagstadgade, men mycket låga, minimilöner.

Den fackliga organisationen måste själv tvinga fram avtal, också när arbetsgivaren av ekonomiska eller ideologiska skäl motsätter sig det. Men ska facket också kunna se till att dessa överenskommelser följs behövs nya regler.

Skyldighet visa att avtal följs

LO kräver att arbetsgivare som har ett kollektivavtal ska vara skyldiga att visa att avtalet följs, också om det inte finns några medlemmar på företaget.

Förslaget är kontroversiellt. Det innebär en inskränkning för den enskilda arbetsgivaren, men en nödvändig inskränkning om inte systemet med frivilliga överenskommelser ska hotas.

Internationaliseringen kommer att påverka den svenska arbetsmarknaden med eller utan övergångs-regler. Om den ordning vi har, med frivilliga uppgörelser mellan parterna, ska kunna bevaras måste reg-lerna på arbetsmarknaden anpassas till det.

IP

ARTIKELN HANDLAR OM