ÅSIKT

Hårda miljökrav lyfter ekonomin

Foto: BJÖRN ELGSTRAND
NY TEKNIK I TRAFIK I sommar sätter lokaltrafiken i Stockholm in två bränslecellsbussar på Söder.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Miljöteknik är inne. Våra grannländer i Central- och Östeuropa kommer att investera kraftigt de närmaste åren för att klara EU:s miljökrav. Den snabba tillväxten i Asien måste förenas med renare teknik och effektivare energianvändning. Det skapar marknader för framsynta företag.

Höstens socialdemokratiska rådslag lyfte fram miljön som en viktig del av tillväxtpolitiken.

”Hårda krav har gett förutsättningar för svens-ka företag att utvecklas miljömässigt”, skrev den arbetsgrupp som leddes av Anna Lindh.

En ambitiös svensk miljöpolitik tvingar näringslivet att ligga långt framme internationellt. Arbetsgruppen kritiserade dagens kvar-talskapitalism, som ofta står i vägen för nytänkande och långsiktiga investeringar.

Inom kort ska den socialdemokratiska partistyrelsen lägga fram sitt förslag till riktlinjer inför extrakongressen i april. Det är viktigt att arbetsgruppens radikala syn blir kvar även i en tid av tillväxtsamtal med Svenskt Näringsliv.

Kollektivtrafik kan bli förebild

Birgitta Dahls krav på minskad kloranvändning i skogsindustrin mötte betydande motstånd på sin tid. Socialdemokratin får inte ducka för sådana konflikter och reducera miljödriven tillväxt till enbart forskning och exportstöd.

Tre områden framstår som särskilt intressanta om extrakongressen vill ge miljöpolitiken en välbehövlig nystart.

Ett nationellt program för effektivare energianvändning skulle göra det enklare att klara både klimatet och avvecklingen av de slitna kärnkraftverken. Tydligare direktiv till statliga Vattenfall, hårdare tag mot energislöseri i byggnader, offentlig upphandling av elsnål teknik. Det är några åtgärder som kan genomföras snabbt.

Kollektivtrafiken i våra städer kan bli en förebild för snabbt växande metropoler runtom i världen. Svenskt kunnande om bussmotorer, spårtrafik och informationsteknik kan ge system som är världsledande. En större del av statens trafikpengar måste gå till bra och miljöanpassad kollektivtrafik där många människor bor.

Utvidgningen

Sverige är ledande i EU för en progressiv miljöpolitik. Motståndet från industrin och högerregeringar har hårdnat. Utvidgningen kan göra arbetet ännu trögare. Extrakongressen bör ge startskottet till en förstärkt svensk miljöoffensiv i EU, med ökade resurser till både miljömyndigheter och ideella organisationer.

Moderaterna har gett sin tillväxtgrupp ett snävt mandat, där miljöfrågorna lyser med sin frånvaro. Socialdemokratin skulle vinna på att denna ideologiska skillnad blir ännu tydligare efter vårens kongress.

ME