ÅSIKT

Ge öst en chans

Foto: REUTERS
EU-kommissionens ordförande Romano Prodi talade i går inför Europaparlamentet vid en debatt om unionens nästa långtidsbudget. Vid hans sida sitter budgetkommissionären Michaele Schreyer.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

EU-kommissionen avfyrade i går startskottet till förhandlingarna om unionens nästa långtidsbudget. Taktikerna i medlemsländerna har redan funderat länge på strategin.

De kommande ordförandeskapen har en svår uppgift framför sig innan allt ska vara klart 2005.

Osalig uppgörelse

Nykomlingarna från Central- och Östeuropa vill ha utdelning för sin mödosamma anpassning till EU:s regler. Staterna i Sydeuropa slåss för att behålla så mycket som möjligt av dagens stöd. Utgifterna för jordbruket är låsta på en alldeles för hög nivå efter en olycksalig uppgörelse mellan Gerhard Schröder och Jacques Chirac.

Sverige har valt en tuff linje. Direkt efter det havererade toppmötet i december sände regeringen i väg sitt krav att EU-budgeten inte får bli större än en procent av unionens BNP.

Fem ytterligare länder skrev under. Det var en nödvändig markering. Förhandlingarna får dock inte bara gälla utgiftstaket. De måste också handla om innehållet, vad EU bör syssla med.

Utvidgningen innebär stora möjligheter till ökad tillväxt och välfärd. Kortsiktigt växer dock de sociala skillnaderna. EU-pengar har tidigare hjälpt Spanien, Portugal, Grekland och Irland att hinna ifatt övriga medlemsländer, till nytta för hela unionen. Nu är utmaningen att ge Central- och Östeuropa samma chans. Det måste vara huvuduppgiften för den nya budgeten.

Måste gå ut över de rikare

Kommissionen föreslår mer pengar till de forna kommuniststaterna, men också omfattande regionalstöd till dagens medlemsländer. När regeringarna krymper utgiftstaket måste det gå ut över de rikare staterna, inte över nykomlingarna.

Det får konsekvenser också för Sverige. Om regeringen fortsätter sin hårda linje blir det omöjligt att vinna fortsatt EU-stöd till den svenska glesbygden. Det kan vara riktigt, men då måste finansdepartementet leta fram mer nationella pengar till utvecklingscentrum, distansstudier, bredband och andra satsningar som kan få hela landet att utvecklas.

Nationella intressen

Sällan blir de nationella intressena så tydliga som när det handlar om pengar. Regeringarna får dock inte förhandla bort de satsningar som verkligen handlar om att bygga ett gemensamt Europa. EU:s budget måste ha utrymme för investeringar i bättre miljö, fler snabbjärnvägar över gränserna, mer kontakt mellan medborgare i olika länder.

Hur mycket samarbetet får kosta kan inte bara vara en dragkamp mellan ländernas finansministerier. Regeringscheferna måste höja sig över decimalnivån och enas om en budget som minskar skillnaderna i Europa. Och, framför allt, våga ta itu med den miljöskadliga och orättfärdiga jordbrukspolitik som slukar huvuddelen av EU:s miljarder.

ME