ÅSIKT

Vägval för vården

Sjukvård ska inte vara en handelsvara där den som har tjockast plånbok vinner, utan alla måste ta ett gemensamt ansvar. Teckning: jan stjernkvist
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Alla gräddfiler i den offentliga, skattefinansierade sjukvården stoppas i framtiden.

Sjukhus som är offentligt finansierade får inte ta emot patienter med privata försäkringar och i varje landsting ska det finnas minst ett offentligt sjukhus. Landstingen får heller inte sälja eller överlåta ansvaret för driften av de centrala regionsjukhusen.

Så ser de viktigaste förslagen ut i den överenskommelse om sjukvården som socialminister Lars Engqvist i går träffade med vänsterpartiet och miljöpartiet.

Fortsatt stopp för utförsäljning

Det betyder att det blir fortsatt stopp för utförsäljning av stora, viktiga sjukhus med avancerad och specialiserad vård. Kvalificerad sjukvård ska kunna erbjudas alla medborgare i hela landet på lika villkor.

Den nya lagen som ska träda i kraft 2005 innebär också att små nedläggningshotade sjukhus inte kan säljas eller drivas som kombinerade offentliga och privata sjukhus med hjälp av patienter som har privata försäkringar. Primärvården, vårdcentraler, läkarhus och liknande som i dag är privata eller entreprenörsdrivna, berörs inte av den nya lagstiftningen.

Behoven ska avgöra

Patienternas behov ska avgöra vilken vård man får. De som har råd och har privat sjukförsäkring ska alltså inte längre kunna köpa sig förtur i den offentliga sjukvården, det är kungstanken i socialministerns förslag. Därmed kan det sättas punkt för den osäkerhet och ideologiska strid som Stockholms läns landsting under ledning av moderaterna skapade under regeringen Bildts tid.

Det är ett bra förslag som de tre samarbetspartierna s, v och mp enats om, rättvist, humant och dessutom ekonomiskt rationellt. Att ha två parallella sjukvårdssystem, ett privat och ett offentligt, blir dyrare och drar resurser från den allmänna vården.

Det vore djupt olyckligt då sjukvården redan i dag är underfinansierad.

Vill någon däremot starta ett nytt, privat sjukhus – så var så god!

Strategiskt val

Svensk sjukvård kostade förra året – ett år med svag BNP och låg tillväxt – 9 procent av bruttonationalprodukten. Resurserna skulle redan behöva öka till 10 procent som i många andra västländer, och med den demografiska utveckling Sverige har kommer på sikt behoven att stegras ytterligare med sannolikt 10–12 procent av dagens kostnader.

Socialministerns förslag om den framtida sjukvården innebär ett avgörande strategiskt val. Det betyder att det inte är marknaden och vinstintresset som ska styra sjukvården utan behoven.

Sjukvård ska inte vara en handelsvara där den som har tjockast plånbok vinner.

För sjukvården ska vi i stället alla ta gemensamt ansvar, vi ska betala den gemensamt och styra den demokratiskt. Det är utmärkt.

LA