ÅSIKT

Ta ifrån kyrkor rätten att viga

Foto: REUTERS
BORGERLIGT VIGDA Nygifta Siddiqui Ray lyftes i skyn av sin fru Liz McElhinney vid helgens borgerliga vigslar av homosexuella par i San Francisco. I Sverige är tiden mogen för en könsneutral äktenskapsbalk.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Äktenskapet är återigen föremål för debatt. Lagen om registrerat partnerskap kom 1995. Den gav homosexuella par äktenskapslika rättigheter. Därefter har homosexuella par givits rätt till att bli prövade för adoption. Det homosexuella för-

äldraskapet är därmed äntligen jämställt med det heterosexuella.

Det existerar inga rättsliga skillnader mellan äktenskap och registrerat partnerskap. Det finns därför ingen som helst anledning att ha en särlagstiftning för homosexuell kärlek, såsom en partnerskapslag.

Justitieminister Thomas Bodström har vid ett flertal tillfällen uttryckt just detta och aviserat att nästa steg är en könsneutral äktenskapslagstiftning. Konservativa krafter inom kyrkorna och samfunden hävdar att detta skulle strida mot religionsfriheten. Äktenskapet är enligt vissa religiösa tolkningar förbehållet relationen mellan man och kvinna.

Inom både Svenska kyrkan och frikyrkorna pågår interna utredningar och debatter om synen på vigsel av homosexuella. Ärkebiskop K G Hammar skrev nyligen på debattplats i Svenska Dagbladet att kyrkan måste vara beredd att förändra sin inställning. ”Ingen homosexuell ska behöva känna sig utestängd för att kyrkan inte orkar ompröva”, hävdade Hammar.

I går i Svenska Dagbladet föreslog Krister Andersson, missionsföreståndare i Svenska Missionsförbundet, att det är dags att skilja på juridik och gudstjänst. Andersson tillhör de kritiska mot att staten med en könsneutral äktenskapslagstiftning skulle tvinga samfunden att viga homosexuella. Hans lösning är i stället att låta staten ta hand om den juridiska delen av vigseln och samfunden den religiösa.

Hög tid för könsneutral lag

Frågan är knepig. Staten kan knappast fortsätta att ha en särlagstiftning för homosexuella förhållanden när de juridiskt och även attitydmässigt i samhället betraktas som jämställda heterosexuellas relationer. Det är hög tid för en sammanhållen och könsneutral äktenskapsbalk.

I den bästa utav världar skulle kyrkorna och de religiösa ledarna inse att den diskriminerande hållningen gentemot homosexuella inte hör hemma i rörelser som predikar kärleksbudskapet. Tyvärr ser det inte så ut. Staten borde därför frånta de kyrkor som inte accepterar samhällets syn på äktenskapet vigselrätten. Det mest logiska och minst besvärliga är dock att göra äktenskapet till en civilrättslig ordning, inte en religiös. Sen får var och en söka välsignelse efter sin tro.

Samhället kan inte vänta

En sådan lösning innebär att de inom exempelvis Svenska kyrkan, Missionskyrkan eller för den delen progressiva muslimer som kämpar för att få sina respektive kyrkor och samfund att ompröva sin hållning blir lämnade därhän. Förhoppningsvis får de konservativa religiösa krafterna känna ett allt starkare motstånd inom sina egna samfund.

Samhället kan dock inte vänta längre.

HK