ÅSIKT

Muren ett brott mot folkrätten

Foto: AP
SPÄRRAR AV VÄSTBANKEN Muren äter sig in på palestinskt område. Vid staden Abu Dis på Västbanken skiljer nu en åtta meter hög betongvägg palestinier och israeler.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Alla tycks vara överens om att Israel har rätt att bygga en säkerhetsmur, som skydd mot terrorattacker. Också Yassir Arafat instämmer. En stat har både rätt och skyldighet att försvara sina medborgares liv och säkerhet.

Israels brott är att konstruera muren inte på egen mark utan på palestinsk.

FN fördömer. EU säger att Israel måste avbryta konstruktionen av muren. Människorättsorganisationer som Human Right Watch och Röda Korset slår fast att Israel bryter mot de lagar som reglerar en ockupationsmakts skyldigheter. I brittiska parlamentet har ett utskott, stött av samtliga partier, aviserat möjliga sanktioner mot Israel. Till och med president Bush har uttalat sig kritiskt om den mur som äter sig in på områden som tillhör Västbanken.

Ett folkrättsbrott

Den svenska regeringen knyter nära an till kritiken. Byggandet av muren kallas ett folkrättsbrott. Så står det i den inlaga regeringen lämnat till Internationella domstolen i Haag, som har FN:s uppdrag att pröva de juridiska konsekvenserna av muren. Israeliska högsta domstolen genomför en liknande utredning.

Juridiskt är den internationella opinionen splittrad. USA, Storbritannien och Israel anser inte att Haagdomstolen har kompetens att döma. Det rör sig mer om politiska manövrer än om juridik. Lagbrotten bakom murbygget är väl dokumenterat exempelvis i den svenska inlagan.

De politiska konsekvenserna av bygget är förödande, särskilt för den palestinska befolkningen, som får mark konfiskerad. Palestiniernas rörelsefrihet inskränks svårartat. De berövas odlingsbar mark, spärras av från tillgång till vatten, hindras från skolgång och sjukvård. Ekonomin i den sammanfallande palestinska myndigheten undergrävs ytterligare.

Man kan med Mellanösternforskaren Henry Siegman säga att Israel anser sig ha rätt att stjäla palestinsk mark för att skydda israeler (bosättarna) som redan bor på beslagtagen palestinsk mark. I ett något längre perspektiv kan muren innebära, betonar Siegman, att palestinierna tvingas leva på tio procent av den mark de har rätt till efter delningen av Palestina.

Färdplan i ruiner

Murprojektet kombinerat med Sharons planer att flytta bosättare från Gaza till Västbanken sammanfaller väl med den israeliska högerregeringens ambitioner att reducera de palestinska områdena till bantustanliknande små enklaver. Den politiken förvandlar den så kallade färdplanen för Israel–Palestina till ruiner. I värsta fall förverkligas de skräckinjagande idéerna hos den ledande israeliske historikern Benny Morris, nämligen att palestinierna helt enkelt på sikt måste deporteras. Området måste, som han säger, etniskt rensas. För honom är palestinier och muslimer ”barbarer”, som ”bör hållas i bur” för att ”civilisationen” ska utvecklas.

Det finns, menar han, omständigheter i historien ”som rättfärdigar etnisk rensning”. I värsta fall gör Sharonregeringen samma bedömning.

OS