ÅSIKT

Historiska avtalet ett handslag för rättvisa

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

25 februari 2004. Efter tre års förhandlingar kunde i går Karl Olof Stenqvist, som representant för Svenskt Näringsliv, och Erland Olausson från LO ta varandra i hand över ett avtal om en omställningsförsäkring för privatanställda arbetare. Det är det första avtalet LO sluter med Svenskt Näringsliv. Det senaste avtalet slöts 1996, och då hette motparten SAF. Redan i den meningen är gårdagens uppgörelse historisk.

Undanröjer orättvisor

Viktigare är kanske att uppgörelsen undanröjer en av de mest uppenbara orättvisorna på arbetsmarknaden. De som löper den största risken att drabbas av arbetslöshet har nämligen varit de som haft det sämsta skyddet vid förändringar.

För omkring en miljon privatanställda LO-medlemmar betyder avtalet att de får samma möjligheter som tjänstemännen att byta spår när deras arbete försvinner. Det är en rättvisefråga, en fråga om individuell trygghet i förändring, men också en nyckel för att förbättra tillväxtmöjligheterna i svensk ekonomi.

Ständig förändring och utveckling är framtiden för svensk industri, på den punkten är alla överens. De senaste årens verklighet ger också otaliga exempel på drastiska förändringar.

Fackföreningsrörelsen bejakar strukturförändring, eftersom ökad produktivitet är en förutsättning för trygga jobb och rimliga löner. Att fackliga organisationer tvingas protestera när lönsam verksamhet läggs ner, som till exempel i Degerfors, Gislaved och nu senast Västervik, är undantagen som bekräftar regeln.

För att hålla den traditionen levande i en tid när omställningen av näringslivet går i rasande takt måste de fackliga organisationerna kunna erbjuda medlemmarna något i gengäld. Därför gör den trygghet som ligger i gårdagens uppgörelse också att facket kan fortsätta att spela en konstruktiv roll i omvandlingen av svenskt näringsliv.

Alternativet skulle vara en fackförening som till varje pris sökte bevara dagens arbetsplatser.

Utan att söka hjälp

Avtalet om en omställningsförsäkring är dessutom mycket viktigt för de löneförhandlingar som just nu går in i ett intensivt slutskede. Fack och arbetsgivare inom industrin har den här veckan på sig att komma överens utan att söka hjälp. Förhoppningarna om att kunna göra upp och därmed bevisa att svensk lönebildning nu fungerar är stora.

Utan en uppgörelse om omställningsförsäkringen hade det dock knappast varit möjligt att nå en snabb lösning.

Gårdagens handslag representerar ett viktigt steg för att minska orättvisorna på svensk arbetsmarknad. I bästa fall representerar det också början på en ny anda av praktiska överenskommelser snarare än konflikter om principer. I så fall är det ett mycket välkommet besked.

IP