ÅSIKT

Låt ÖB bestämma

1 av 2
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

10 förband måste läggas ner och 5 000 anställda förlora sina jobb, det är ÖB Håkan Syréns bud till politikerna inför riksdagens beslut om försvarets framtid som ska fattas i december.

Försvaret står inför dramatiska förändringar. Det förra försvarsbeslutet har inte genomförts tillräckligt snabbt. Trots att försvaret halverats i fråga om förband, anställda och värnpliktiga kostar det efter tio år fortfarande lika mycket, 40 miljarder om året.

Försvaret måste krympa. I EU, där Sverige vid sidan av de stora länderna är en militär stormakt, krävs insatsstyrkor som på mycket kort varsel, ett par veckor, kan sättas in i krishärdar. Det kräver anpassning till Natostandard, viss ny materiel och framför allt nya regelverk för rekrytering av officerare och soldater till utlandstjänst. Dagens stora, föråldrade försvar har visat sig ekonomiskt ostyrbart och behövs inte. Det måste förändras och bantas strukturellt och ekonomiskt.

Stort huvud, små fötter

Försvarsberedningens ordförande Håkan Juholt liknade nyligen i ett tal Försvarsmakten vid Mumintrollet: ”Stort huvud, överdimensionerad mage och små fötter som flyttar runt verksamheten.”

I klartext betyder det för många officerare. För mycket folk hos ÖB i försvarshögkvarteret, för många, 2 500, majorer till en handfull sådana befattningar och 1 100 överstelöjtnanter/ kommendörkaptener varav de flesta sitter på olika staber. Stor administration alltså men brist på fänrikar som utbildar soldater.

Försvaret måste bli omedelbart operativt. Då kan vi inte ha skrivbordsofficerare som inte kan leda trupp i väpnad konflikt. ”Mu-mintrollet” måste banta.

Lyssna på ÖB

Försvaret ska ha en uppgift: förmåga till väpnad strid. Det är militärmaktens unika kompetens och förmåga. Hur den förmågan ska organiseras, övas och hur vapenslagens resurser ska fördelas inom givna ekonomiska ramarna, är ÖB bäst skickad att avgöra. Där måste politikerna vara lyhörda.

Ytterst avgör dock riksdagen, där krävs nu ett nytänkande. Regionalpolitiska hänsyn kan inte längre – som under decennier – få styra försvarspolitiken, vare sig det gäller att värna sysselsättning i Norrlandsförband eller hos Saab i Linköping. Ett nytt ”Jasbeslut” som på nytt binder upp förvarets ekonomi för 30 år, om utveckling och produktion av nya vapensystem som till exempel obemannade luftfarkoster, är också uteslutet och helt oacceptabelt.

Självklart måste regeringen och riksdagen ta ansvar för de nedläggningar som krävs och de människor och orter som drabbas. Det måste dock ske med andra insatser än militär verksamhet. Försvaret ska vara högkvalitativt stridsdugligt i kris och krig, nationellt och internationellt, inte en regionalpolitiskt motiverad Ams-verksamhet.

LA