ÅSIKT

Olofsson har fel om EU-skatter

Foto: MATS STRAND
EU ska gemensamt verka för minskade sociala klyftor, men centerledaren Maud Olofsson tar inte kritiken av de nya medlemsländernas lågskattepolitik på allvar.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

”Stora delar av befolkningen i kandidatländerna lever på låga inkomster”, skrev EU-kommissionen i samband med sin senaste rapport om fattigdomen i Europa. ”I de flesta kandidatländer är arbetslösheten hög och det sociala skyddet inte tillräckligt utvecklat för att ge en säker inkomst till gamla, sjuka eller handikappade”.

Utvidgningen den 1 maj kan bli ett lyft för ökat samarbete och ekonomisk tillväxt, inte minst kring Östersjön. Ännu kämpar dock många av de blivande EU-medborgarna för att ta sig ur fattigdomen.

Locka med låga skatter

De nya medlemsländerna har startat från en svår situation och känt sig tvungna att locka utländska investerare med låga skatter, påhejade av de internationella bankerna. Nu ger den ekonomiska tillväxten möjligheter att öka skatteintäkterna, men det är inte säkert att regeringarna väljer offentligt finansierad välfärd. Det kan också bli en modell som är mer lik USA, med stora sociala skillnader och privata system för lejonparten av vård och omsorg.

Att diskutera det vägvalet är inte bara en fråga för länderna själva. EU är mer än en gemensam marknad, det är en politisk union byggd på värderingar. Med medlemskapet följer löften att verka för full sysselsättning och minskade sociala klyftor.

Frågan är gemensam

De nuvarande medlemsländerna debatterar varandras ekonomiska politik på toppmöten och finansministerträffar. Fackföreningar runt om i Europa demonstrerar i dag och i morgon för social rättvisa. Hur samhällsklyftorna ska minska är i högsta grad en gemensam fråga.

Därför förtjänar Göran Perssons kritik av lågskattepolitiken i Estland mer seriösa svar än det som centerledaren Maud Olofsson bjöd på i onsdags. Hon rafsade ihop frågan med talet om ”social turism” och riktade en grav anklagelse mot socialdemokratins ledning för att flirta med främlingsfientliga krafter.

Varnade för konkurrens

Regeringens utredare P-O Edin varnade hösten 2002 för en konkurrens på lågskatteländernas villkor. EU borde gå vidare med minimiskatter för hushållens kapitalinkomster, bolagsskatter och vissa momssatser, menade Edin.

Han har rätt. I konsekvensens namn borde statsministerns utspel i Berlin följas av en mer aktiv politik för höjda minimiskatter.

Maud Olofsson välkomnar däremot konkurrensen från lågskatteländerna. Centerpartiet ger därmed ett viktigt ideologiskt besked inför valet till Europaparlamentet i juni. Gärna en gemensam marknad, men fritt fram för den som vill ställa sig utanför den europeiska modellen med en solidariskt finansierad välfärd.

ME

ARTIKELN HANDLAR OM