ÅSIKT

Äntligen en jobb-budget

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Regeringen går äntligen från ord till handling i kampen mot arbetslösheten. Det är sent men väldigt välkommet.

10–15 miljarder till fler jobb och minskad arbetslöshet är huvudförslaget i vårbudgeten som regeringen, miljöpartiet och vänsterpartiet i går enades om. Det betyder en kraftfull satsning på jobben 2005 och 2006 och ytterligare insatser i år. Arbetslösheten har länge stigit okontrollerat och ligger i dag på helt oacceptabla 5 procents öppen arbetslöshet samtidigt som sysselsättningen minskar. Jobben kommer inte trots att konjunkturen sakta förbättras. Alltför länge har regeringen dröjt och hoppats på bättre tider. Nu har de tre samarbetspartierna enats om åtgärder som relativt snabbt kan ge resultat. Det är efterlängtat.

Nu kan hjulen börja rulla

I torsdags sänkte också Riksbanken sin styrränta med 0,5 procent, även det en efterlängtad och hyggligt rejäl sänkning. Tillsammans kan nu den låga räntan och den mer expansiva finanspolitiken få hjulen att rulla och jobben att komma även i andra sektorer än i den allt mindre personalkrävande exportindustrin.

Vårbudgeten klaras utan tuffa besparingar och budgettaket håller. Förklaringen är att fler i arbete ökar statens inkomster, ett enkelt samband som borde gjort det lätt för regeringen att långt tidigare öka jobbinsatserna. Det är en dårhusmässig visdom att vi inte har råd att arbeta, som finansminister Ernst Wigforss en gång uttryckte det.

Kommunerna och byggsektorn får mer pengar till fler jobb. Det handlar bland annat om 3 000 nya jobb i förskolan. Förutom de 4 miljarder som partierna enades om i december får kommunerna 1,5 miljarder nästa år och 3 miljarder 2006. Det hänger nu på kommunerna att ta till vara miljardsatsningarna och verkligen se till att de omsätts i fler tjänster i skolan, vården och omsorgen.

Rotavdragen för reparationer både i privata villor, bostadsrätter och i hyreshus införs omgående den 15 april vilket kan ge reparationerna och byggjobben en skjuts redan i sommar.

Skattebesked saknas

Budgetens inriktning ger en hygglig mix och fördelning av satsningarna på nya jobb både för kvinnor och män, offentlig och privat sektor. Vad som saknas är besked om skatterna, ett besked som skulle blivit en offensiv signal för nästa år. Det skulle ha givit hushållen bättre besked om villkoren för framtiden och därmed kunnat stimulera den privata konsumtionen redan nu. Då skulle vi också fått fler jobb i privat varu- och tjänstesektor, väl så viktigt för sysselsättningen och statsfinanserna.

Nu fick inte regeringen med samarbetspartierna på den vagnen vilket är synd. Möjligen kan det gå lättare, kanske till och med bli ett bättre beslut om skatterna, i höst om konjunkturen då stabiliserats så att ekonomin och statsfinansernas utveckling lättare går att bedöma. Låt oss hoppas det.

LA