ÅSIKT

Sätt upp mål mot diskrimineringen

Foto: NICLAS HAMMARSTRÖM
Mona Sahlin och Göran Persson måste gå från ord till handling och sätta konkreta mål för jobben till invandrarna.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Mer än var tredje Umeåbo med utländsk bakgrund har känt sig diskriminerad under de senaste tre åren. Det berättar en enkät, som Statistiska centralbyrån gjort på uppdrag av antidiskrimineringsbyrån i Umeå. Flera andra undersökningar bekräftar bilden.

Den orättvisa behandlingen är framför allt kränkande för de människor som drabbas, men också en hämsko för tillväxten. Långtidsutredningen konstaterade nyligen att Sverige skulle bli ett betydligt rikare land om fler med utländsk bakgrund fick jobb.

”Dags för ny offensiv”

Många av ombuden till den socialdemokratiska kongressen i april nämner utanförskapet som en central fråga. ”Det är dags för en ny offensiv i

integrationspolitiken”, förklarar den socialdemokratiska partistyrelsen i sitt förslag till riktlinjer. ”Sverige ska bli ett föregångsland”, lovar Mona Sahlin.

Flyktingar ska ut i arbetslivet så snabbt som möjligt, är tanken. Utbildningen i svenska måste bli bättre och praktikplatserna fler. Den offentliga sektorn ska vara ett föredöme för att bekämpa diskriminering.

På några områden är förslaget vagare. Samtliga kommuner och regioner ska ta ett gemensamt ansvar för nyanlända flyktingar, heter det. Partistyrelsen presenterar dock inte hur rika kommuner som Danderyd och Vellinge ska fås att göra detta.

Riktlinjerna tar inte heller upp statens ansvar i miljonprogrammets slitna bostadsområden. Ett nationellt stöd till spjutspetsskolor och föreningsdrivna projekt kan hjälpa till att frigöra områdenas stora potential.

Sammantaget är det ändå ett bra förslag som den socialdemokratiska partistyrelsen lagt fram. Avståndet är milsvitt till moderaterna, där arbetet mot diskriminering inte ens ingick i uppdraget till den moderata tillväxtgruppen.

Det som återstår är tydliga mål och det praktiska genomförandet. Göran Persson och Mona Sahlin har ett utmärkt tillfälle att ta det politiska initiativet på tillväxtkongressen och sätta upp ett kvantitativt mål för fler jobb till medborgare med utländsk bakgrund. De kan också avisera en tidtabell för när den offentliga sektorn ska visa resultat i arbetet mot diskrimineringen.

Förslagen får inte dröja

Partikongressens beslut måste omsättas i praktisk politik. Regeringen får inte dröja med sina förslag till bättre flyktingmottagande och reformerad svenskundervisning. Riktlinjernas förslag om fler arbetsförmedlare, lärare och mentorer måste prioriteras i nästa budgetförhandling.

Investeringar för att bryta utanförskapet lönar sig även i bistra budgettider. Socialdemokratin måste våga prioritera om de goda ambitionerna i förslaget till riktlinjer ska bli verklighet.

ME

ARTIKELN HANDLAR OM