ÅSIKT

Spara energi är bättre, Björklund

FLER KÄRNKRAFTVERK – NEJ TACK Jan Björklund (fp) vill ha fler kärnkraftverk. Men framtidens marknad ligger i effektivare användning, snarare än i kapitaltunga och tidskrävande reaktorbyggen.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Staten lovar satsa ordentligt på energieffektiva byggnader och produkter. Kraftbolagen ska göra mer för att informera kunderna om hur man sparar el. Vindkraften byggs ut.

Lars Leijonborgs partivänner i den danska regeringen presenterade förra veckan en energi-överenskommelse, som även socialdemokraterna varit med om att ta fram. Danmark förstärker sitt försprång när det gäller alternativa energikällor och elsnål teknik.

En gång i tiden hade även folkpartiet i Sverige en progressiv energipolitik. Under Bengt Westerbergs tid som ordförande var liberalerna pådrivande för miljöskatter på svavel och koldioxid.

Nu skaffar sig folkpartiet rubriker genom att förespråka nya kärnkraftverk. Jan Björklund och övriga ledamöter av partiets arbetsgrupp gör dock inte någon djupare analys i den fem sidor tunna rapporten som presenterades i söndags. Det framgår exempelvis inte hur investeringar i nya kärnkraftverk ska gå att räkna hem om reaktorägarna ska ta det fulla ekonomiska ansvaret vid olyckor. Inte heller var folkpartiet vill placera det radioaktiva avfallet. Den annars så säkerhetspolitiskt intresserade Jan Björklund drar inte några slutsatser av Barsebäcks lokalisering mitt i ett storstadsområde.

”Det finns stora möjligheter att gå vidare med ytterligare effektiviseringar”, skriver folkpartiets arbetsgrupp men föreslår inga åtgärder för att uppmuntra det. Det är oklokt både som miljöpolitik och tillväxtpolitik.

Framtidens marknad ligger i effektivare användning, snarare än i kapitaltunga och tidskrävande reaktorbyggen. Efterfrågan på el växer så snabbt i Asien och Sydeuropa att nyproduktionen inte hinner med. Tillväxtchanserna är stora för den som utvecklar elsnåla lösningar.

Sverige har redan halkat efter genom alltför många års passivitet. Socialdemokratiska näringsministrar har dröjt med besked om kärnkraftens framtid och inte vågat satsa ordentligt på effektiv elanvändning. Det har fått reaktorvännerna att vädra morgonluft.

Otydligheten fortsätter

Nu verkar det finnas en ny syn i den socialdemokratiska partiledningen. Ett nationellt program för minskad energiförbrukning ska tas fram, står det i riktlinjerna till nästa veckas kongress. Skattesystemet ska gynna hushållning, och statliga Vattenfall vara ”ett viktigt verktyg för energiomställningen”.

Däremot fortsätter otydligheten om kärnkraften. Först 2007 ska en ”sammanhållen klimat- och energipolitik” läggas fram. Varför dröja så länge och ge kärnkraftsvännerna fritt spelrum? Klara besked före valet skulle i stället rikta intresset mot hur en borgerlig regering ska kunna samsas om energipolitiken.

Låt mellankongressen bli startskottet för den gröna energiomställning som Göran Persson talat om i så många år.

ME

ARTIKELN HANDLAR OM