ÅSIKT

Vad kommer efter Persson?

Nuder, messing eller östros? Vid valen till socialdemokraternas verkställande utskott vid extrakongressen nästa vecka ska Pär Nuder presentera tillväxtprogrammet. Regionalpolitik, forskning och utbildning nämns alltid som strategiskt viktiga – det placerar Ulrica Messing och Thomas Östros på betydelsefulla positioner.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Göran Persson strålar av lycka. Nygift, nybliven gods-ägare med en tryggad framtid bland husdjur, skogsägor, sjöutsikt och ångande mylla. Han gör en nytolkning av den klassiska socialdemokratiska filmen Karl-Fredrik regerar.

Går denna privata lycka och dessa romantiska framtidsplaner att förena med hårt och slitsamt regeringsarbete? Nyväckta frågor och lätt svindlande tankar, som vi kanske måste vänja oss vid.

Olof Palme sa ofta att han aldrig tänkte på tidpunkten för sin avgång. Sådant skulle göra honom till en sämre politiker, en som inte helhjärtat engagerade sig, resonerade han.

Regeln måste inte vara giltig för Göran Persson. Få kan dock undgå att höra skillnaden på Perssons passion för skogen, ”den sakrala”, och hans mer förströdda engagemang för politiskt framtidsarbete eller Europas författning. Kanske hämtar den ibland gåtfulle Persson just nu styrka i det privata som med tiden omvandlas i politiskt arbete. En mer näraliggande reflektion är dock att Göran Persson prövar lämpligaste avgångsdatum: partikongressen nästa år eller en kortare period efter valet 2006?

Hans beslut bestäms givetvis inte bara av privata öns-kemål. Det politiska ansvaret väger tungt och i det ryms den svåra frågan: Vilka kommer att finnas i den nya socialdemokratiska partiledningens centrum?

Några kompletterande svar delas ut under extrakongressen nästa vecka vid valen till partiets verkställande utskott. En av kongressens huvudpersoner blir Pär Nuder, som ska presentera tillväxtprogrammet. Regionalpolitik, forskning och utbildning nämns alltid som strategiska för ekonomisk utveckling. Därmed placerar sig Ulrica Messing och Thomas Östros på betydelsefulla positioner.

Wanja Lundby-Wedin har givit LO en starkare politisk roll än på några decennier och har en för fackliga ledare ovanligt utvecklad politisk känsla. Hon har i likhet med Margot Wallström byggt en egen politisk plattform, oberoende av beskydd från partiledaren. Detsamma gäller Mona Sahlin. Politiskt borde det vara självklart att välja en kvinna till ordförande för en ny socialdemokratisk generation, inom vilken den begåvade Pär Nuder kan väntas spela en viktig roll.

Ideologiskt ställningstagande

Namndiskussionerna rymmer eller döljer alltid politisk-ideologiska ställningstagande. Göran Persson talar numera om tiden som mer präglad av radikalism och internationell solidaritet. I den andan eller förhoppningen bör den generation som efterträder honom kunna bära upp just praktisk internationell solidaritet och Europaengagemang likaväl som stark känsla för generell välfärdspolitik. Feminism, respekt för mänskliga fri- och rättigheter, minoriteters rätt och kulturradikalism är ideologiska markörer som rimligen kommer att lysa starkare, inom socialdemokratin efter perioden Göran Persson.

OS

ARTIKELN HANDLAR OM