ÅSIKT

Bättre arbetsmiljö i öst när EU växer

Foto: MIKAEL GUSTAVSEN
Arbetsmiljön är i hög grad en europeisk fråga. Den inre marknaden har fört med sig gemensamma säkerhetskrav på maskiner och produkter.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Risken för dödsolyckor på jobbet är tre gånger högre i EU:s blivande medlemsländer än i dagens union. Det berättar den europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao inför utvidgningen första maj. Anställda i Central- och Östeuropa utsätts mer för farliga ämnen, jobbar längre och blir oftare sjuka av arbetet.

Arbetsmiljön är i hög grad en europeisk fråga. Den inre marknaden har fört med sig gemensamma säkerhetskrav på maskiner och produkter. På övriga områden har EU minimiregler, som hjälpt till att höja nivån på många platser. Det ska inte vara möjligt för oseriösa företag att konkurrera genom dåliga arbetsvillkor, är tanken. De tio nykomlingarna har lovat att följa reglerna med en gång de blir medlemmar.

”Arbetsvillkoren kommer att förbättras radikalt i de nya medlemsländerna”, säger Bertil Remaeus, överdirektör på Arbetsmiljöverket med lång erfarenhet av EU-samarbetet. ”Däremot kommer hastigheten i EU:s arbetsmiljöarbete att minska, av naturliga skäl. Första prioriteten är att få upp de nya länderna till nivån i dagens union.”

De nordiska länderna har en viktig roll i det arbetet.

Andra medlemsstater och EU-kommissionen visar stort intresse för systemet med skyddsombud. Sverige har tidigt uppmärksammat psykosociala problem på arbetsplatserna, som stress och kränkande behandling.

Fortfarande återstår mycket att göra. Framgångsrika insatser mot dålig arbetsmiljö på hemmaplan är viktiga också för trovärdigheten i det europeiska samarbetet.

Inför EU-toppmötet i mars presenterade regeringen flera bra förslag. Arbetsmiljön måste in i de strategiska besluten om hur verksamheter organiseras och drivs. EU bör göra mer mot stressen i arbetslivet.

De regler som finns mot buller och farliga maskiner måste tillämpas bättre. Tyvärr fick ändå inte arbetsmiljön tillräckligt utrymme i slutsatserna från mötet.

Nu gäller det att fortsätta offensiven. En av de stora utmaningarna är att stärka de underbemannade yrkesinspektionerna i de nya medlemsländerna. Dessutom är fackföreningarna ofta svaga, och arbetsgivarna dåligt organiserade.

Svenska myndigheter och ideella organisationer gör viktiga insatser för att stötta sina kollegor i Central- och Östeuropa. Liksom på andra områden saknas dock resurser till samarbetet när östbiståndet försvunnit. Departement, statliga verk och fackföreningar måste få möjlighet att ägna mer tid åt de nya medlemsländerna.

Bra villkor i arbetslivet ska vara en rättighet för alla.

Det gynnar den ekonomiska utvecklingen om människor slipper att slitas ut på sina jobb. Ohälsan gröper ur de offentliga finanserna och drar ned sysselsättningen. Det gäller både i Sverige och i det nya Europa.

ME