ÅSIKT

Häxjakt i påsk

LEDARE

■ ■ Med sin bild av stormaktsspelet bakom Irakkriget har FN:s förre vapeninspektör Hans Blix inte bara givit krigsmotståndet slagkraftiga argument. Blix har dessutom tillfört det svenska politiska språket ett nytt uttryck – häxjakt.

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

För den förre vapenjägaren Blix framstod de brittiska och amerikanska regeringarnas ovilja att låta fakta ur verkligheten påverka de politiska besluten som jämförbar med 1600-talets häxprocesser.

■ ■Med sin bild av stormaktsspelet bakom Irakkriget har FN:s förre vapeninspektör Hans Blix inte bara givit krigsmotståndet slagkraftiga argument. Blix har dessutom Alla fakta som talade emot att Irak satt på tonvis av massförstörelsevapen och utgjorde ett akut hot mot västvärlden dömdes ut som felaktiga och mjukryggade. När ideologin får styra faktasamlandet är det svårt att ge utrymme åt ett kritiskt omdöme.

I Irak ledde det till krig i stället för fortsatta inspektioner.

■ ■ Frågor om krig och fred är dock inte de enda där det politiska omdömet viker. Därför presenterar Aftonbladets ledarsida i dag en förteckniöver andra föremål för politisk häxjakt. Begrepp som stämplas ut i den offentliga debatten, från A till Ö. Här gäller inga sakargument, det är bara att vädra sina fördomar.

Arbetare

En diffus figur i den politiska debatten. Anses allmänt sitta i byggbodar och föra mer eller mindre främlingsfientliga samtal. Hotar dessutom demokratin genom att rösta socialdemokratiskt och samhällsekonomin genom sitt medlemskap i LO.

Bidrag

Ofta beskrivet som välfärdssamhällets mest osunda uttryck, ett sätt att hålla människor i hjälplöshet. Den som påpekar att bidragssystemen också bidrar till att öka rättvisan mellan generationer och individer kan däremot knappast vänta sig applåder från landets i huvudsak liberala press.

Cirkulär

En gång det viktigaste informationsmedlet i traditionella folkrörelser. I dag är det nätverk som gäller, och i en sådan organisation finns ingen som skriver cirkulär eller tar ansvar för deras innehåll.

Europa

Namnet på vår del av världen. I dag finns det både en nationalistisk höger och en vänster som gärna använder ”Europa” som beskrivning av hotet mot det genuint svenska, oavsett om detta råkar vara raggmunk med fläsk, välfärdsstaten eller vanan att skjuta morkullor i tidiga sommarnätter.

Facket

Vanligtvis sansade liberaler får något vildögt över sig när kollektivavtal och anställningsskydd kommer på tal. Arbetare som individer kan tolereras, som en organiserad kraft utgör de däremot ett samhällshot.

Genusteori

Fortfarande föremål för menande blinkningar i herrsällskap trots att Sverige berömmer sig av att vara världens mest jämställda land och alla partier, utom möjligen kristdemokraterna, numera är feministiska.

Huvudstaden

Stockholm utgör ett rött skynke för befolkningen i resten av landet. Sorgligt nog lever en och annan stockholmare också upp till ryktet.

Internationalen

Klassisk sång i den internationella arbetarrörelsen. Uppfattas just därför som en rest från det kalla kriget.

Jämlikhet

(Se även rättvisa.) Kan liksom det närbesläktade ”jämställdhet” avfärdas som en historisk rest från en äldre politisk debatt, innan avslöjanden om miljonbonusar kunde tjäna som argument i andra direktörers löneförhandlingar.

Kommunalanställda

Fronten i det svenska välfärdssamhället. De kvinnor och män som i praktiken upprätthåller barnomsorg, skolutbildning och

äldrevård. Ändå beskrivs de kommunalanställda i allmänhet som en börda för samhället.

Lagstiftning

Kan bli föremål för kritik, i synnerhet om den gäller företag eller ska skydda miljön. Lagstiftning till skydd för enskild egendom är dock fredad.

Landsting

Anses allmänt som boven bakom de återkommande rapporterna om vårdkris. Lösningen heter privatisering, något som till dags datum varit nära att knäcka ekonomin för landstinget i Stockholm och Skåneregionen. Ett utmärkt argument för att lägga ner de demokratiskt valda landstingen.

Muslimer

Vid sidan av rollen som potentiella terrorister också en konkurrent till Europa om titeln som det främsta hotet mot det genuint svenska. Dock ännu mer hotande i ett danskt sammanhang.

Nyanser

En dödssynd i politiska diskussioner. Motståndaren anses alltid ha fel i allt, man själv fullständigt rätt.

Ohälsa

Ett annat ord för sjukfrånvaro. Anses, mellan skål och vägg, ofta bero på förändrade attityder – med högerns retorik ett annat ord för lättja.

Personlig integritet

I allmänhet ett positivt honnörsord. I skuggan av ”kriget mot terrorismen” har dock betydelsen ändrats. Anses i dag allt oftare stå i vägen för skyddet av staten.

Q

En bokstav som främst förekommer i transkribering av arabiska ord, som al-Qaida. Är med andra ord i sig själv misstänkt.

Reform

En gång ett uttryck för den successiva samhällsförändringens metod. I dag oftare använt som en beskrivning av demontering av samhällsbygget.

Skatt

Används gärna som synonym till konfiskation av högerdebattörer. Särskilt upprörande betraktas beskattning av tillgångar eftersom den drabbar de ägande klasserna.

Turordningsregler

(I äldre texter ibland Åmanlagar.) De bestämmelser som trots att den svenska arbetsmarknaden tillhör de mest flexibla i Europa ändå ger en viss anställningstrygghet. Pekas gärna ut som hinder för tillväxt och anställningar.

Utveckling

I synnerhet i skoldebatten. Den som väljer att tala om undervisningen kan omedelbart misstänkas för att försöka blanda bort korten. Skoldebatten ska handla om KUNSKAPER och om ORDNING OCH REDA. Allt annat är flum.

Vänster

Samlingsbeteckning för samhällspolitiskt opålitliga element, från socialliberaler till bokstavskommunister. Kan förväntas motsätta sig den av naturen givna marknadsekonomins totala överhöghet.

X

Är den enda bokstav som ännu inte blivit föremål för politisk häxjakt, annat än då namnet Malcolm skrivs före.

Yttrandefrihet

Gäller framför allt för dem som ansluter sig till den allmänna meningen, det vill säga att världen hotas av en global, terroristisk sammansvärjning.

Zloty

Polsk valuta. Får tills vidare representera pengar som inte riktigt tas på allvar sedan pesetas och lire gått till historien. Zlotyn är dock värd dubbelt så mycket som kronan.

Åmanlagar

Äldre beteckning på lagen om anställningstrygghet. (Se turordningsregler.)

Ärlighet

Skulle till exempel kunna betyda att stå för de argument som används. Knappast längre aktuellt efter Irakkriget där såväl hotet från massförstörelsevapen som terrorism smälte som en snögubbe i april.

Östersjösamarbete

Till helt nyligen ytterst positivt. I dag i stället en beskrivning av alla de hot som drabbar folkhemmet. Arbetskraftsinvandring, organiserad kriminalitet och billig sprit för att nämna några.

Där är hela listan, och den som letar i landets i huvudsak liberala press eller följer inläggen från en i stort enig kår av ekonomer kommer inte att sakna exempel. Häxjakten upphörde inte, utan är en mycket levande del av den politiska kulturen.

IP