ÅSIKT

Låt inte Bushs utspel splittra

Foto: Foto: PETER KJELLERÅS
RIV MUREN Låt inte Bushs utspel om Israels intrång på palestinskt område bilda en mur mellan EU-länder. EU måste gemensamt slå fast att man inte accepterar den lösningen.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

”I ljuset av nya realiteter på marken är det orealistiskt att Israel skulle dra sig tillbaka till 1967 års gränser”, sa president Bush i onsdags. Han godkände därmed den israeliska regeringens ”bantustanpolitik”, att behålla merparten av alla bosättningar på Västbanken och isolera palestinierna i enklaver omgivna av bosättningar.

Resolutionerna övergavs

Samtidigt övergav han rader av FN-resolutioner, Oslo-avtalet och den färdplan för fred som USA, EU, Ryssland och FN tillsammans arbetat med de senaste åren.

Utspelet får negativa konsekvenser för möjligheterna att nå en fredlig lösning i Mellanöstern.

De nya signalerna från Washington ställer stora krav på EU i rollen som motkraft till USA. Unionen måste hålla fast vid linjen att långsiktig trygghet bara kan skapas genom en rättvis fred.

I går sa det irländska EU-ordförandeskapets utrikesminister Brian Cowen att EU ”inte kommer att erkänna några förändringar av gränserna före 1967 annat än de som förhandlats fram av parterna”.

Ordförandeskapet är en sak, EU:s medlemsländer något annat. När USA för drygt ett år sedan krävde stöd för kriget i Irak sprack den mödosamt uppbyggda gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Storbritanniens premiärminister Tony Blairs uttalande tyder på att han även den här gången är redo att sätta sig i Bushs knä.

Det får inte hända.

EU måste säga ifrån

Redan i morgon samlas EU:s utrikesministrar i Dublin. Då bör man gemensamt slå fast att EU inte accepterar en lösning på krisen i Mellanöstern som bygger på palestinsk underkastelse.

JB