ÅSIKT

Tillväxtkongressen blev en antiklimax

Foto: URBAN ANDERSSON
MER VÄLFÄRD ÄN TILLVÄXT Göran Persson slog an tonen till det som i själva verket var en traditionell s-kongress. Nytänkandet består av att Socialdemokraterna nu vill hälsa småföretagarna välkomna.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

– Det är för människans skull vi vill ha tillväxt. Där alla har möjlighet att växa som människor, spränga gränser och bygga sig ett rikare liv.

Partiordförande Göran Persson anslog tonen när han öppnade socialdemokraternas tillväxtkon-gress i Stockholms Folkets hus.

En tillväxtkongress är inte annorlunda än en traditionell s-kongress. Människan, jämlikheten, fördelningen står i centrum för debatten. Om det talade både Göran Persson och Pär Nuder, ansvarig för kongressens riktlinjer.

S-modellen håller

Ändå är kongressen efter första dagen något av en antiklimax efter trumvirvlarna som inte minst Persson slagit för de förändringens tillväxtvindar som skulle blåsa på denna kongress. Budskapet i går var snarast att den socialdemokratiska modellen håller. Medlen måste justeras lite i globaliseringens tid men trygghet, jämlikhet och att alla ska vara med, är modellen som ger bäst tillväxt.

– Vi ska först tillbaka till 4 procents öppen arbetslöshet, sedan till full sysselsättning. Det är vår allt annat överskuggande uppgift, sa partiordföranden i sitt mest engagerade inlägg. Vid sidan av det pekade han ut Sveriges 120 000 ofta välutbildade invandrare som vill arbeta men inte får, som Sveriges största tillväxtpotential.

Debatten handlar som vanligt mer om välfärd och jämlikhet än om tillväxt. Vad kongressen också borde handla om är ”arbete åt alla”. Vad den miljon människor som står utanför arbetsmarknaden ska arbeta med. Den högproduktiva industrin, den högutbildade IT-sektorn, den tunga vården och omsorgen kan inte ta emot alla dem som är långtidssjuka, arbetslösa, lågutbildade, som har språkliga, sociala eller fysiska handikapp. Var finns jobben för dem? Hur ska de gå från bidragsberoende till arbete? Vilken är deras roll i tillväxten? Där finns inga storstilade svar på tillväxtkongressen.

”Företagarna är arbetets hjältar”, sa Mona Sahlin för bra många år sedan. Då skrev också vi på denna sida att precis som finansminister Gunnar Sträng en gång gick emot partiopinionen och sa: Villaägarna, det är vårt folk, borde socialdemokratin nu säga: Småföretagarna, det är vårt folk.

I går sa samordningsminister Pär Nuder, utpekad som Perssons kronprins: ”Är det inte dags att säga att även småföretagarna ska bli socialdemokratins folk?”

Småföretagarna välkomnas

Det kan te sig som en ödets ironi i dessa dagar när småföretagarupproret i Gnosjö rasar mot regeringens brist på förståelse och oförmåga eller ovilja att sänka skatter och förbättra småföretagens villkor.

Ändå är avsnittet om småföretagen i riktlinjerna ett av få som andas nytänkande. Där slås fast att företagare ska ha möjlighet till god avkastning, att skattesystemet ska främja risktagande, att den sociala tryggheten för småföretagare ska ses över. Inte så omstörtande, men uttryck för en förändrad syn som kommer att sätta avtryck i politiken.

– Ni småföretagare har mer gemensamt med oss än ni har med näringslivets elit, med bonus- och optionsdirektörerna. Välkomna till socialdemokratin, sa Pär Nuder.

LA