ÅSIKT

Ta tillfället i akt i morgon, Persson

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

João Pinheiro från Sundsvall gjorde ett av gårdagens bättre inlägg under den socialdemokratiska partikongressen. Han ansåg att kopplingen mellan socialdemokraternas tillväxtpolitik och EU måste bli tydligare. Hur ska partiet till exempel använda sig av EU:s så kallade Lissabonprocess? Det vill säga det arbete inom EU som inleddes på våren 2000 och som handlar just om de frågor kongressen samlats för att diskutera: Hur ska tillväxten bli högre och mer uthållig? Hur kan den ekonomiska tillväxten förenas med ett ekologiskt uthålligt samhälle?

Pinheiros inlägg satte fingret på ett generellt problem i den socialdemokratiska framtidsdebatten. EU-frågorna finns visserligen med, både i programmen och i det praktiska politiska arbetet. I riktlinjerna inför helgens extrakongress nämns EU vid ett par dussin tillfällen. Socialdemokratin anser till exempel att EU:s regionfonder måste användas där de gör mest nytta – i de nya medlemsländerna. Dessutom måste jordbrukspolitiken reformeras och EU borde arbeta mer med forskning och utveckling.

Men dessa i sig utmärkta förslag lider ofta av samma problem som brukar drabba miljö- eller jämställdhetsfrågorna. EU-politiken blir ett sorts påhäng till resten av tillväxtpolitiken. Något man slänger in i slutet av varje kapitel i de politiska riktlinjerna för att man vet att man måste.

Därmed riskerar man att missa ett grundläggande faktum – vare sig vi vill det eller ej är EU en integrerad del av den svenska politiken. Det är inte längre möjligt att tala om företagsregler, skatter, social omsorg eller miljö utan att väga in det politiska samarbetet inom EU.

Det sägs att Göran Persson tänker ägna en stor del av sitt avslutningstal inför kongressen på söndag åt sommarens Europaval. Ryktet säger också att Göran Persson tänker skifta ämne, från tillväxtkongressen till europaval, med orden: Och nu över till något helt annat.

Det vore nog ingen bra idé.

Morgondagens tal borde tvärtom vara ett utmärkt tillfälle för Persson att knyta ihop trådarna.

Ett utmärkt tillfälle att förklara hur den svenska politiken för uthållig tillväxt och full sysselsättning ska bli en integrerad del av en samlad socialdemokratisk Europastrategi.

Ett utmärkt tillfälle att beskriva hur den

ideologiska striden mellan höger och vänster är densamma i Europaparlamentet som i den svenska riksdagen.

Det vore en rimlig vänsterhållning i en tid då inte ens lokalpolitiken förblir opåverkad av det internationella samarbetet. Minst 60 procent av alla politiska beslut som fattas i de svenska kommunerna påverkas i dag av beslut som tidigare fattats i Bryssel.

Vad säger det om politikens möjligheter under 2000-talet?

Att demokratin är stukad?

Tvärtom. Det säger att allt är möjligt. Men bara om socialdemokratin klarar av att på område efter område väva in Europapolitiken som en naturlig del i den politiska vardagen.

Jesper Bengtsson

ARTIKELN HANDLAR OM