ÅSIKT

Backa inte om miljön

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: URBAN ANDERSSON
löfte till industrin Samordningsminister Pär Nuder lovade i fredags att använda Vattenfall för att ge industrin ”Europas lägsta elpriser”.

Väldigt mycket av den industri som var i djup kris på 1980-talet har nu blivit världsledande. Många jobb räddades, därför att arbetarrörelsen drev på en modernisering.

Så började Anders Sundström sin argumentation för miljödriven tillväxt under den socialdemokratiska kongressen i går. Industrin måste ligga i framkant för en god livsmiljö. Det ger konkurrensfördelar på en global marknad.

Sådant är också huvudbudskapet i de riktlinjer som kongressen antog. Effektivare energianvändning, förnybara bränslen, mindre utsläpp från trafiken. Det är några av de områden som ska bidra till bättre miljö och flera jobb.

Budskapet försvagas dock av formuleringar i motsatt riktning. Efter en skickligt genomförd kampanj lyckades nätverket för orter med energiintensiv industri få igenom huvuddelen av sina krav. Dörren öppnades av samordningsminister Pär Nuder som i fredags lovade att använda Vattenfall för att ge industrin ”Europas lägsta elpriser”. Sedan biföll kongressen flera yrkanden som sätter miljökrav och kärnkraftsavveckling i motsättning till jobb och välfärd.

Brasklappar

Oron från industriorterna ska naturligtvis tas på allvar. Det handlar om jobben, om kommunernas framtidsmöjligheter. Socialdemokratisk miljö- och energipolitik kan aldrig utformas så att den slår ut stora delar av basindustrin.

Ändå hade Pär Nuder gjort klokt i att inte skapa förväntningar som blir svåra att infria. Han försåg sitt utspel med brasklappar om att priserna ska sättas på kommersiella grunder och med hänsyn till EU:s konkurrensregler.

Innebörden av det tycks inte de jublande representanterna från basindustrin riktigt ha uppfattat. När Europas elmarknad blir alltmer gemensam kommer priserna för den svenska industrin att stiga väsentligt. Det blir inte lätt för regeringen att driva fram några specialavtal för just vårt lands företag.

Svag opinion

Få andra ombud reagerade på omsvängningen i energipolitiken. Svensk socialdemokrati är ledande internationellt för en hållbar utveckling, men miljöopinionen inom partiet är svagare än tidigare. Det väcker farhågor för framtiden.

Nu är det intressanta hur regeringen tolkar kongressbesluten. Snart ska statens förhandlare Bo Bylund redovisa hur kärnkraftsavvecklingen ska gå till. Socialdemokratins trovärdighet som ett miljömedvetet parti skulle öka betydligt om det äntligen blev fart på energiomställningen.

ME