ÅSIKT

Den allt överskuggande uppgiften

Foto: URBAN ANDERSSON
LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin kramar om statsminister Göran Persson på den socialdemokratiska mellankongressens sista dag.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Den socialdemokratiska mellankongressen blev kanske inte den tillväxtkongress som många inom och utom partiet förväntat sig. Den blev definitivt inte heller den fördelningskongress som några fruktat. Ändå kommer 2004 års kongress att sätta spår i politiken.

Kongressdiskussionerna demonstrerade tydligt att den fulla sysselsättningen alltid måste stå överst på socialdemokratins dagordning.

Arbetslösheten

– Att bekämpa arbetslösheten är arbetarrörelsens allt annat överskuggande uppgift, sa Göran Persson i ett försök att sammanfatta kongressen.

Arbetslivsminister Hans Karlsson hade tidigare uttryckt sig mer direkt.

– Så länge arbetslösheten sjunker behåller en socialdemokratisk regering trovärdigheten. Så enkelt är det, sa han sedan kongressen slagit fast att arbetslösheten ska pressas under fyra procent.

Problemet är bara att arbetslösheten inte sjunker. I den vårproposition som presenterades i veckan räknar finansdepartementet tvärtom med att den stiger i år och att siffrorna bara sjunker marginellt nästa år.

Det borde oroa regeringen. Ändå har det varit märkligt tyst. Länge avvisade regeringen kraven på en mer aktiv arbetsmarknadspolitik med hänvisning till den kommande högkonjunkturen. Nyckelordet hette matchning istället för arbetsmarknadsåtgärder.

I dag medger Hans Karlsson att det antagligen var fel.

– Vi har en halv procents arbetslöshet som är självförvållad, sa han på en pressträff.

För lite och för sent

Den senaste vårbudgeten tar också sikte på att bekämpa arbetslösheten. Även om bland andra LO har hävdat att det görs för lite och för sent är det ett exempel på att sysselsättningsfrågan nu åter står överst på regeringens dagordning. Det kan mycket väl ha med kongressen att göra.

Inför en socialdemokratisk kongress finns det nämligen inte något statsråd som kan kosta på sig att glömma jobben. Ombud som Gunnar Jansson, personalman på Electrolux i Västervik, eller Bjarne Rasmussen, fackordförande för stålverksarbetarna i Degerfors, skulle snart påminna dem om hur stora koncerners beslut rycker bort jobben.

Om ett statsråd inför en socialdemokratisk kongress glömmer arbetslösheten skulle hon eller han också påminnas av någon av alla de kommun- och landstingspolitiker som finns bland ombuden. De kan berätta om en vardag av nedskärningar, personalminskning och urholkad verksamhet. Allt för att kortsiktigt rädda budgeten.

Brist på personal

Ändå vet alla att bristen på personal inom några år kommer att vara det stora problemet inom vård och omsorg.

Inför en partikongress är det kort sagt omöjligt att glömma den verklighet där arbetslösheten i ett historiskt perspektiv är mycket hög. Det började sannolikt påverka regeringens politik redan före kongressen. Förhoppningsvis lever medvetenheten om verkligheten vidare.

IP