ÅSIKT

Minskade bilköer viktigare än taktik

Foto: MAGNUS SANDBERG
Bråket om trängselskatten handlar mer om bristande tillit än om själva sakfrågan. Koalitionen i Stockholms stadshus måste visa att den kan hålla ihop av egen kraft. Från vänster: Annika Billström (s) och Viviann Gunnarsson (mp).
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Ambitiösa planer för nya lägenheter, många av dem hyresrätter. Ett stopp för utförsäljningen av de gemensamt ägda bostäderna. Miljardsatsningar på miljön och på vidareutbildning för personalen. Ordning och reda på ekonomin.

Maktbytet i Stockholms stadshus har gett en rad positiva resultat. Ändå befann sig koalitionen i går i sin värsta kris hittills.

Besluten har tagit för lång tid

Bråket gäller som vanligt trängselskatten. Försöket har försenats, inte minst på grund av finansdepartementets söliga hantering av nödvändiga lagändringar och ekonomiska beslut.

Nu verkar systemet att komma igång först framåt sommaren 2005. Därmed blir det svårt att klara ambitionen om en försöksperiod på 18 månader. Socialdemokraterna i Stockholm, med Annika Billström i spetsen, vill dessutom stänga biltullarna i god tid före valet 2006. Miljöpartiet kräver att försöket drivs åtminstone fram till den folkomröstning som ska äga rum på valdagen.

De gröna har en poäng i att ju längre försöket pågår, desto lättare är det för väljarna att bedöma resultatet. Det kommer att märkas snabbt om köerna minskar eller inte. Andra förändringar, som fler miljöbilar, är mer långsiktiga. Tekniska problem vid starten kan ta tid att lösa.

Å andra sidan är ett par månader knappast avgörande för om trängselskatten blir en framgång eller inte. Det är viktigare att kollektivtrafiken blir synbart bättre och att upphandlingen av betalsystemet sköts väl.

Bägge parter brister i tillit

Konflikten handlar snarare om taktik och bristande tillit, från bägge sidor. Socialdemokraterna i Stockholm har inte glömt hur de blev överkörda när miljöpartiet drev igenom försöket på riksnivå. De gröna tycker att Annika Billström vill slinka undan överenskommelser som hon redan skrivit under. Bägge partierna manövrerar för bästa möjliga läge i september 2006, och i nya förhandlingar efter valet.

Bråket inger inte förtroende. Grundorsaken till den dåliga stämningen är det sätt på vilket beslutet kom till. Det är djupt olämpligt att avgöra kommunala frågor genom att göra dem till villkor för samarbete på riksnivå.

Försöket kan bli en framgång

Ekonomiska styrmedel är nödvändiga för att råda bot på storstädernas trafikinfarkt. Försöket med en trängselskatt har stora chanser att bli en framgång. Det förutsätter dock att systemet uppfattas som legitimt av medborgarna.

I kväll har miljöpartiet planerat ett möte för att diskutera sin position. De gröna sätter mycket på spel om de åter försöker överpröva ett nej från Annika Billström hos finansminister Bosse Ringholm. Frågan är om partiets medlemmar i andra delar av landet vill spräcka samarbetet med regeringen på oenighet om detaljerna i trängselskatten.

ME