ÅSIKT

Den nordiska modellen bär

Foto: KATRIN JAKOBSEN
ett måste Välfärdssystemen med barnomsorg är en förutsättning för en väl fungerande arbetsmarknad. Det gäller inte minst kvinnornas deltagande i arbetslivet.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Den nordiska välfärdsmodellen har överlevt 1990-talskrisen och placerar fortfarande Norden i toppen av Europas välståndsliga. De nordiska länderna har lägre arbetslöshet, färre fattiga och högre barnafödande än Central- och Sydeuropa.

Den, kanske överraskande, slutsatsen drar fyra forskare efter en tioårig studie av välfärdsförsörjningen inom EU, ”European welfare production: Institutional configuration and distrutional outcome”. Författarna Joachim Vogel, Stefan Svallfors, Thöres Theorell och Heinz-Herbert Noll presenterade i går och i söndags sina resultat på DN Debatt.

En förutsättning

Arbetsmarknaden är grunden. Trots att arbetslösheten för svenska förhållanden är mycket hög ligger den lägre än i södra Europa. Norden har dessutom högre sysselsättningsgrad, inte minst bland kvinnor och ungdomar, och äldre pensioneras senare.

Det ger förutsättningar för en aktiv välfärdspolitik. Fler som försörjer sig själva innebär att stödet kan riktas till dem som behöver det bäst. Hög sysselsättning betyder också resurser för välfärdsinsatser.

Samtidigt är välfärdssystemen en förutsättning för en väl fungerande arbetsmarknad. Det gäller inte minst kvinnornas deltagande i arbetslivet.

Det syns tydligt i Sydeuropa. I brist på offentligt finansierad barnomsorg, föräldraförsäkring och andra välfärdsinstitutioner faller ansvaret på familjen, eller i praktiken ofta på kvinnan.

Resultatet blir lägre sysselsättningsgrad, mindre individuell frihet och i växande grad också ett sjunkande barnafödande. Sedan 1970-talen har födelsetalen för länderna i Sydeuropa fallit, från de högsta i Europa till de lägsta.

För de nordiska länderna har utvecklingen varit den motsatta, även om 1990-talets kris innebar att trenden bröts.

De europeiska ekonomierna knyts allt fastare samman, samtidigt som arbetet med att skapa en mer dynamisk utveckling och en större konkurrenskraft i den så kallade Lissabonprocessen går vidare.

Varningsklocka

Rapporten visar att det går, att det finns andra val än att rusta ner välfärden och låta marknaden ta över.

En fungerande arbetsmarknad och ett starkt välfärdssamhälle samverkar. Just därför förtjänar resultaten också att läsas som en varningsklocka i den svenska debatten.

Bristen på integration, den växande frånvaron från arbetsmarknaden på grund av ohälsa och ungdomars ofta osäkra situation i form av tillfälliga anställningar pekar alla på misslyckanden. Norden kan kanske tjäna som föredöme, men bara om vi förmår hantera våra egna tillkortakommanden.

IP

ARTIKELN HANDLAR OM