ÅSIKT

En pressad president

Foto: AP
I dag möter USA:s president George W Bush den svenske statsministern Göran Persson.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det är en pressad amerikansk president som i dag möter den svenske statsministern Göran Persson i Vita huset.

Enligt de senaste opinionsmätningarna har han visserligen tagit igen en del av det försprång demokraten Kerry skaffade sig under primärvalen i våras.

Kongressens förhör om det bristfälliga arbetet mot terrorismen före den 11/9 har bidragit till den saken. Så ser den märkliga logiken ut.

Så fort ordet terror nämns ökar presidentens popularitet, trots att Bushs politik i praktiken ökat hotet mot USA.

Samtidigt blir avslöjandena om spelet inför kriget mot Irak allt mer komprometterande för presidenten.

I boken ”Plan of Attack” visar journalisten Bob Woodward hur Vita huset redan före terrorattackerna mot New York och Washington var besatta av tanken på att slå till mot Irak. Uppgifterna överensstämmer med dem som presenterats av både den förre finansministern Paul O´Neill och rådgivaren Richard A Clarke. Kriget mot Irak har gått före mer relevanta åtgärder mot terrorismen.

Woodward visar också hur George W Bush har gjort upp avgörande utrikespolitiska frågor över huvudet på sin egen utrikesminister, Colin Powell. En liten grupp nykonservativa kring Bush, med vice presidenten Dick Cheney och försvarsministern Donald Rumsfeld som närmast sammansvurna, styr i praktiken USA:s relationer med omvärlden.

Samtidigt sviktar den lösa internationella koalition som Vita huset satte samman inför kriget.

I dag måste Persson som utlovat upprepa kraven på att den svenske fången Mehdi Ghezali antingen släpps fri eller får sin sak rättslig prövad. Frågan bör inte delegeras till någon medarbetare.

Han måste också kräva att USA lämnar över ansvaret för krishantering och nationsbyggande i Irak till FN. Ett tydligt FN-mandat skulle öka irakiernas förtroende och göra det möjligt för flera länder att engagera sig.

Kommer Bush att lyssna? Knappast. I USA är allt, även Iraks öde, ytterst en fråga om inrikespolitik, och Bush kan sin amerikanska historia.

Ingen krigförande president har någonsin förlorat en återvalskampanj.

JB