ÅSIKT

Är George W Bush verkligen trevlig?

Perssons ambition tycks ha varit att trycka på för ett växande FN-inflytande över det ockuperade och alltmer laglösa Irak

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: PONTUS HÖÖK
Göran Persson träffar George W Bush - en fin kille med en livsfarlig politik - i Ovala rummet.

29 APRIL 2004. Förr i tiden när USA förde krig mot Vietnam tilläts inte den svenske regeringschefen komma i närheten av USA:s president.

Numera öppnar krigspresidenten George W Bush sitt Vita hus och ger sin svenske gäst en halvtimme extra samtalstid. Ett mer civiliserat förhållningssätt. Bush och Persson tycks gilla varandra. Sånt underlättar diskussionerna, också om svåra konflikter.

Principiellt rättsövergrepp

Göran Persson fick som väntat inte mer än ett artigt men tämligen innehållslöst svar på frågan om den svensk, Mehdi Muhammed Ghezali, som sedan drygt två år illegalt sitter inspärrad på Guantánamo-basen. Vår enda bilaterala konflikt, sa Persson, förhoppningsvis inte för att bagatellisera det amerikanska rätts-övergreppet, som har stor principiell räckvidd. Ghezali-fallet rör såväl Bush-regeringens brist på respekt för mänskliga rättigheter som USA:s nonchalans mot internationell lag.

Göran Perssons besök hos Bush och för den delen också hos Kofi Annan sammanfaller i tiden med ett dramatiskt sönderfall av USA:s hela Irak-politik. Perssons ambition tycks ha varit att, likt andra EU-politiker med undantag av Tony Blair, trycka på för ett växande FN-inflytande över det ockuperade och alltmer laglösa Irak.

FN:s sändebud i Irak, Lakhdar Brahimi, har i princip fått säkerhetsrådets stöd för sin plan att inom kort upprätta en teknokratisk och provisorisk irakisk regering som ska förbereda landet för ett slags självständighet från den 30 juni. Planen är tillräckligt vag och kortsiktig för att kunna vinna irakisk enighet. Den ställer inga frågor om den framtida maktfördelningen. Däremot har Brahimi inget uttalat stöd från Bush-administrationen.

Planen vill garantera amerikansk militär och juridisk överhöghet. USA ska sålunda behålla centrala maktfunktioner medan FN får hantera de humanitära behoven. Förhoppningsvis klargjorde Persson för Bush att vare sig Sverige eller EU-ländernas majoritet kan acceptera en sådan ordning.

Respektera människovärdet

Göran Persson tycks inför Bush ha understrukit Brahimis teser att Irak-frågan inte kan lösas med mindre än att omvärlden arbetar för att garantera palestinierna deras rättigheter och land. Den svenske statsministern, hyllad i USA för sitt engagemang för Israels rättigheter och sin respekt för de judiska offren för nazibarbarin, klargjorde det elementära för Bush: Det går att på en gång respektera Israels rättigheter och palestiniernas krav på människovärde - det som nu så grovt förtrampas av Ariel Sharon.

Persson vet att det är lättare att föra fram och få respekt för sina åsikter när han beskriver George W Bush som trevlig, påläst och intelligent: en fin kille med en dålig och livsfarlig politik.

Påverkbar, hoppas Persson.

OS