ÅSIKT

Brandfackla från Bryssel

SÄG NEJ TILL TJÄNSTEDIREKTIVET Lönerna, konsumentskyddet, Systembolaget, äldreomsorgen, arbetsrätten, medier… Några av de områden där det kan bli radikala förändringar genom EU:s nya tjänstedirektiv. Sverige bör kräva att förslaget görs om från grunden. Montage: PAUL WALLANDER
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

”Rädda våra jobb, rädda våra liv, stoppa EU:s tjänstedirektiv”, skanderades det i socialdemokraternas förstamajtåg. ”Människor är inga handelsvaror. Vi ska göra allt vi kan för att stoppa förslaget”, varnade LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin. En snårig text från EU-kommissionen har på några få veckor förvandlats till den hetaste frågan inför valet till Europaparlamentet.

Stora brister i förslaget

Tjänstedirektivet är ett av de mest omfattande EU-förslagen på senare tid. En öppen marknad för byggföretag, vårdcentraler och andra tjänstebolag ska gynna konsumenterna och samhällsekonomin, är det tänkt. Kommissionens förslag har ändå stora brister.

Arbetsrätten. Ett företag behöver inte ha en adress eller representant i Sverige, enligt förslaget. Det strider mot internationella avtal om grundläggande fackliga rättigheter. Vad händer med kollektivavtalen om det inte finns någon att förhandla med?

Hälso- och sjukvård. ”Vi ser problem på tjänstesektorerna hälso- och sjukvård samt socialtjänst”, står det i regeringskansliets instruktion till förhandlarna i Bryssel. Hur går det med de nationella systemen för äldreomsorg och missbrukarvård på en öppen europeisk marknad? Vem ska betala, hur ska tillsynen ske?

Medierna. Tjänstedirektivet strider av allt att döma mot grundlagarna, enligt departementen. Det blir svårt att hålla fast vid systemet med en ansvarig utgivare. Hur påverkar det tryck- och yttrandefriheten? Vad händer med andra delar av medie- och kulturpolitiken när handlingsutrymmet krymper?

Listan kan göras längre. Statsminister Göran Persson har pekat på risken att Bilprovningen, Systembolaget och andra offentliga monopol raseras. Viktiga områden som konsumentskyddet och miljön har inte analyserats ordentligt.

Mest långtgående är kanske ändå stoppregeln i artikel 15.5. När direktivet trätt i kraft får länder bara införa vissa typer av krav om det finns ”nya omständigheter”. Skenbart oskyldigt, men det betyder att det blir svårt att höja de politiska ambitionerna för att till exempel värna naturen eller öka personaltätheten i äld-reomsorgen. En revolution som svenska marknadsliberaler hittills bara kunnat drömma om.

Regeringens tjänstemän verkar inställda på att förhandla fram undantag från direktivet, område för område. Risken är stor att viktiga frågor då glöms bort eller att Sverige blir nedröstat.

Grundproblemet är att reglerna i företagens hemländer ska gälla även i andra stater. När denna ursprungslandsprincip skrivs in i ett bindande direktiv på detta sätt blir trycket stort att upphäva nationella regler. Det är också ett uttalat mål med förslaget.

Regeringen måste ta ställning

Synen på tjänstedirektivet delar svensk politik i en tydlig höger- och vänsterfåra. Socialdemokrater och vänsterpartister är kritiska. Moderaterna hyllar den fria marknaden, centerpartiet välkomnar förslaget förutom några ”detaljer”. Valet till Europaparlamentet den 13 juni blir viktigt för att försvara arbetsrätten, konsumentskyddet och miljön.

Regeringen måste för sin del sätta i gång en rejäl kampanj i övriga huvudstäder och ta tydlig ställning i huvudfrågan.

Säg nej till tjänstedirektivets princip om att ursprungslandets regler ska gälla. Slarva inte bort lagstiftning som folkrörelserna kämpat för i årtionden.

Ledarsidans tidigare artiklar om EU:s tjänstedirektiv publicerades 19/2, 16/3, 24/3 och 24/4.

ME

ARTIKELN HANDLAR OM