ÅSIKT

Bushs doktrin – en bisarr fantasi

Foto: AP
George W Bushs idé om förebyggande krig blev inte som han tänkt sig. Alla bilder från Irak (ovan före detta fången Haider Sabber utanför Abu Ghirab-fängelset) har lett till stort missnöje. Och nu märks det även hemma i USA.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Strax innan kriget mot Irak bröt ut i mars förra året stod USA inför ett val: antingen fortsätta förhandla inom ramen för FN för att söka en gemensam lösning på krisen, eller också agera på egen hand. I den omtalade boken Plan of Attack visar journalisten Bob Woodward hur Bush och hans neo-konservativa rådgivare valde den andra linjen. De räknade med att ett krig snabbt skulle få starkt stöd i omvärlden.

Därmed skulle USA göra sig av med ”hotet från Saddam Hussein” och samtidigt ta kontroll över oljan i Irak. De mest optimistiska hökarna i Vita huset räknade dessutom med att anfallet mot Irak skulle fungera som en murbräcka för demokrati i hela Mellanöstern. Helt i enlighet med den så kallade Bushdoktrinen om förebyggande krig.

Drygt ett år senare framstår detta som en bisarr fantasi. Enligt en färsk opinionsundersökning från det amerikanska Pew Research Center finns det ett starkt stöd för demokrati i arabvärlden. En majoritet av befolkningen i länder som Jordanien, Marocko och Pakistan uppger att de vill ha yttrandefrihet och rätt att välja sina politiska ledare. Men undersökningen från Pew Research Center ger inte Bushs politik något stöd i arabvärlden. Tvärtom är resultaten förödande för USA:s nuvarande Mellanösternpolitik. En bred majoritet av befolkningarna i de arabiska länderna uppger nämligen att de djupt misstror USA:s demokratiska ambitioner.

USA kom inte med friheten

För dem har de sexuella övergreppen och tortyren, som ofta skett på indirekta men tydliga order av CIA, bara fungerat som en bekräftelse

på något de redan tyckt sig veta: Att de amerikanska marinkårssoldater som i dag utgör själva sinnebilden

av USA:s utrikespolitik inte kommer med frihet. Att Saddams korrupta folkmördarregim har ersatts av

en ockupationsmakt som inte har någon fungerande plan för hur

eller när den verkliga makten ska övergå i den irakiska befolkningens händer.

Kritiken ökar på hemmaplan

Även i USA ökar kritiken mot den neokonservativa strategin. Stödet för Bushs Irakpolitik har sjunkit dramatiskt, och det är inte bara ”östkustliberalerna” i New York och Boston som är förbannade. I tidningen Star-Telegram i Fort Worth, Texas, skriver kolumnisten Molly Ivins: ”Krigets eftermäle visar att sanningen ligger närmare det scenario administrationens kritiker varnade för: ett kostsamt missbruk av amerikansk makt som skadat USA:s säkerhet, destabiliserat regionen och undergrävt USA:s position i världen.”

Allt fler inser att det förebyggande kriget är ett misslyckande. Dess premisser bygger på ideologiska antaganden, inte fakta. Världen blev inte säkrare och det går inte att pressa fram demokrati och frihet i ett land med massiva militära insatser. Bush-doktrinen är död.

JB