ÅSIKT

Anställdas trygghet dröjer

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I mitten av maj skulle arbetslivsminister Hans Karlsson ha presenterat ett förslag till förstärkt anställningsskydd. Färre tillfälliga anställningsformer, starkare företrädesrätt för vikarier och regler mot missbruk av tillfälliga anställningar har utlovats.

Ett viktigt steg mot större trygghet för alla de hundratusentals svenskar som i dag arbetar på de mest otrygga jobben. Antalet osäkra anställningar har mångdubblats de senaste åren och framför allt gäller det unga kvinnor. För många innebär det en tillvaro där det inte går att bilda familj eller skaffa bostad, och där väntan på ett telefonsamtal som kanske kommer är vardagens kontakt med arbetsmarknaden.

Ett förslag till förstärkt anställningstrygghet skulle också signalera att många år av reträtter i frågan om arbetsrätten nu är slut. Reglerna på arbetsmarknaden måste förändras, men det kan inte betyda ständiga försämringar av de anställdas villkor.

Efter miljöpartiets uppgörelse med LO om ordning och reda på arbetsmarknaden har det talats om en ny förståelse för de anställdas krav i riksdagsmajoriteten. En uppgörelse om anställningsskyddet skulle bekräftat den bilden.

Nu tycks förslaget dröja, i varje fall till hösten. Regeringen och dess samarbetspartners i vänsterpartiet och miljöpartiet har av allt att döma inte kunnat enas.

Det är beklagligt, eftersom det kan skapa osäkerhet om riksdagsmajoritetens vilja att lyssna till fackföreningsrörelsens synpunkter.

Framför allt innebär dock varje dag som förslagen dröjer ett svek mot dem som i dag tvingas finna sig i att vänta vid telefonen på en arbetsgivare som kanske behöver deras tjänster.

IP