ÅSIKT

Samarbeta för en bättre arbetsmiljö

Foto: STEFAN MATSSON
nytänkande efterlyses Elarbetsgivarna uppvisar oroväckande ovilja inför att diskutera hur man tillsammans med elektrikerna ska arbeta för en rimlig arbetsmiljö. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Konflikten inom elbranschen har pågått i en vecka. I dag utvidgas stridsåtgärderna. Nya byggen stoppas för de största företagen i branschen. I går kom dessutom besked om sympatiåtgärder från bland annat Byggnads. Också LO har ställt sig bakom elektrikernas krav på ett avtal om arbetsmiljöarbetet.

Elarbetsgivarna å sin sida har fått ett massivt stöd i arbetsgivarkretsar. ”Övriga arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv står bakom EIO”, förklarade Svenskt Näringslivs vice vd Jan-Peter Duker redan innan förhandlingarna brutit samman.

Elkonflikten håller på att växa till en avgörande kraftmätning på svensk arbetsmarknad.

Det var arbetsgivarnas nej till medlarbudet som utlöste konflikten. Medlarnas förslag om en avtalsreglering av arbetsmiljöarbetet blev för svårt att svälja.

Förhandlingarna mellan elektrikerförbundet och elinstallatörerna har kantats av konflikter. Det gällde förra året, liksom avtalsrörelsen 2001 och 1999. Från arbetsgivarhåll används det gärna för att måla upp bilden av en facklig organisation som tar strid för stridens egen skull. Det är knappast en rättvis bild.

Vid sidan av installationsavtalet har elektrikerförbundet sju andra avtal, bland annat för radio och tv och för telekommunikationer. Med dessa arbetsgivare har facket kunnat göra upp utan konflikter. Det är först när installationsarbetsgivarna är motpart som det blir strejk.

Precis som för ett år sedan rör konflikten frågan om arbetsmiljön och pressade byggtider. Den gången tvingades elektrikerförbundet backa från sina krav mot löfte om att frågan skulle lyftas av hela LO i årets avtalsrörelse. Nu vill elektrikerförbundet skriva in arbetsgivarens ansvar i avtalet. En dubbel reglering eftersom det redan finns en lagstiftning, hävdar arbetsgivarna. Medlarnas lösning på problemet underkänns.

Ytligt sett motiverar elarbetsgivarna alltså sitt nej med avtalstekniska argument. Under detta är det dock inte svårt att spåra motstånd mot den grundläggande principen, att parterna på arbetsmarknaden tar ett mer direkt ansvar för att skapa ett hållbart arbetsliv.

Elarbetsgivarna hänvisar istället till myndigheterna och den lagstiftning som finns. Inte minst eftersom Svenskt Näringsliv helhjärtat slutit upp bakom elarbetsgivarna.

Om de stigande kostnaderna för ohälsan i arbetslivet ska kunna minskas kommer det att krävas nytänkande. Det handlar inte minst om ett tätare samarbete mellan arbetsmarknadens parter, och om ett större löntagarinflytande över arbetsorganisation och arbetsmiljö.

Det ställer krav på en konstruktiv dialog. Raka motsatsen till den arbetsgivarattityd som nu lett fram till ännu en elektrikerkonflikt.

IP