ÅSIKT

EU vill spara – Sverige tvekar

EU-kommissionens förslag till skärpta regler för en effektivare energianvändning är bra och i linje med Sveriges arbete i EU. Men av någon anledning tvekar Pagrotsky.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det går att förena ekonomisk tillväxt med bättre resursanvändning, hävdar den svenska regeringen. På EU-toppmötet i mars fick statsminister Göran Persson igenom att energieffektiviteten ska öka med en procent per år. Det kan låta lite, men på sikt innebär det stora skillnader i resursförbrukning och koldioxidutsläpp.

Beslutet är en viktig svensk framgång och ett praktiskt exempel på hur Sverige driver på EU:s arbete för hållbar utveckling.

Målen svåra att nå

Nu ska det omsättas i praktiken. Energianvändningen i Europa ökar alldeles för snabbt. Målen för minskade utsläpp av växthusgaser blir svårare och svårare att nå. Elavbrott hotar när efterfrågan växer snabbare än bolagen bygger ut ledningar och kraftverk.

Därför föreslog EU-kommissionen i december 2003 skärpta regler. Direktivet om energitjänster och effektiv energianvändning ska få fart på hushållningen. Målet om ökad energieffektivitet ska bli bindande för varje enskild medlemsstat. Dessutom ska regeringarna se till att den offentliga sektorn sparar minst 1,5 procent per år. Energiföretagen ska tvingas satsa på effektivare användning.

Förslaget är en bra grund för att förena miljöskydd och bättre konkurrenskraft. Den snabba ekonomiska utvecklingen i Asien ställer krav på mer energi. Priset på kol och olja skenar i väg, utsläppen blir allt större. Om europeiska företag blir bättre på energisnål teknik ökar också exportmöjligheterna.

Märkligt nog tvekar Sverige. ”Det är viktigt att regelverket ... utformas så att det inte snedvrider marknaderna för energi, tjänster eller kapital och blir onödigt kostnadsdrivande”, skriver Leif Pagrotskys näringsdepartement i en pm till riksdagen. Syftet är positivt, menar regeringen, men tar inte tydligt ställning till kraven på energibolagen eller till de bindande målen för länderna.

Sverige borde driva på

Ändå beslutade den socialdemokratiska mellankongressen i april att Sverige bör utarbeta ett nationellt program för effektivare energianvändning. EU-förslaget borde ligga väl i linje med det. Den socialdemokratiske vu-ledamoten Anders Sundström, som var föredragande på kongressen och höll ett utmärkt tal om miljö och tillväxt, har tagit plats i Vattenfalls styrelse. Sverige borde kunna spela en pådrivande roll inte bara på EU-toppmötena, utan också när de konkreta förslagen om effektivare energianvändning förhandlas och genomförs.

Vad väntar näringsminister Leif Pagrotsky på?

ME