ÅSIKT

Bara en bra debatt kan rädda EU-valet

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: SCANPIX
Valrörelsen avgör hur många som går och röstar. Nu krävs det en engagerande debatt.

Enligt en Sifo-undersökning kommer valdeltagandet till Europaparlamentet bli rekordlågt.

Sifo spår ett valdeltagande runt 37 procent.

Efter valet 1999, då 38,8 procent av de röstberättigade gick till valurnorna, sa politiker och statsvetare att skammens nedre gräns för det politiska systemet var 50 procent. I så fall blir årets val ett demokratiskt nederlag.

En engagerande debatt skulle höja valdeltagandet, men tyvärr har det börjat ganska tveksamt. Partiernas centrala satsningar är inte helhjärtade och ute i partiernas grundorganisationer finns ingen större beredskap för att ge sig ut och agitera.

Nu sätts tonen

I kväll möts partiledarna i SVT:s ”Agenda” i valrörelsens första stora debatt om Europafrågorna. Då sätts tonen för den valrörelse som ska föras fram till den 13 juni.

Några välmenande råd till partiledarna:

Låt inte debatten handla om Sveriges medlemskap i EU. Den saken är redan avgjord i en folkomröstning och frågan kommer aldrig att behandlas i Europaparlamentet.

Undvik inte ideologiska argument. Tala om era respektive visioner för Europa. Vilket EU vill ni se om 20 eller 30 år? All erfarenhet visar nämligen att valdeltagandet blir högre när de ideologiska skillnaderna mellan partierna är stora.

I veckan gjorde SVT:s ”Rapport” en undersökning som visade att socialdemokraterna i Europaparlamentet i 62 procent av fallen röstat som sina moderata kolleger. Inte som vänsterpartiet och miljöpartiet.

Uppgiften förefaller komprometterande, men är egentligen helt meningslös. Ett parlament som det i Bryssel fattar varje år tusentals beslut, många av dem relativt betydelselösa ur ett ideologiskt perspektiv. I vissa fall måste partigrupperna gå samman för att uppnå den kvalificerade majoritet som krävs för att blockera ett beslut i ministerrådet.

Ideologiska frågor

Andra frågor är mer ideologiskt brännande. Hur ska parlamentet ställa sig till Margot Wallströms kemikalielagstiftning? Ska Europa skaffa sig en gemensam arbetsrättslig lagstiftning? Ska företagen inom EU ha rätt att utnyttja den fria rörligheten för att dumpa löner och sociala villkor? Frågor av den typen skiljer höger från vänster. Den slutsatsen drar även forskarna på London School of economics, som gjort undersökningen åt ”Rapport”. Om den skillnaden visar sig även i valrörelsen kan valdeltagandet den 13 juni bli högre än Sifos dystra prognoser.

JB

ARTIKELN HANDLAR OM