ÅSIKT

Frihet är inte att få dricka ihjäl sig

Foto: HENRY LUNDHOLM
ung och full Aftonbladet berättar i en serie, med start i går, att Sveriges ungdomar dricker alltmer. Här får en ung pojke hjälp av personal på Maria ungdom, S:t Görans sjukhus i Stockholm.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Alkoholen tycks bli en stor samhällsfråga i början av 2000-talet, precis som den var i början av 1900-talet. Aftonbladet berättar den här veckan att Sveriges ungdomar dricker allt mer. En stor enkätundersökning som tidningen genomfört på nätet visar att alkoholkonsumtionen ökat dramatiskt bland de unga.

”Jag fruktar att en hel generation är på väg att tappa fotfästet”, säger Ing-Mari Welin, ansvarig för vård av unga vuxna alkoholister på Maria Beroendeklinik i Stockholm.

Spriten flödar i dokusåporna

Krogarna har tagit över rollen som fritidsgårdar. Efter-jobbet-ölen har blivit ett vedertaget sätt att umgås. I ungdomskulturens dokusåpor flödar spriten. Det nordiska helgdrickandet kombineras nu med ett mer europeiskt vindrickande mitt i veckan. Detta håller varken mänskligt eller samhälleligt.

De alkoholrelaterade skadorna ökar. Sjukvården har fått inrikta sig särskilt på unga alkoholmissbrukare och föreningen Anonyma Alkoholister startar alltfler ungdomsgrupper. Samhällets kostnader för spritmissbruket skjuter i höjden.

Beslutsfattarna befinner sig i ett slags moment 22. Med EU-medlemskapet följde allt generösare införselregler. Viljan att behålla Systembolaget och spritmonopolet ledde till prissänkningar och ökade öppettider. Grannländer som Finland och Danmark har sänkt spritskatten rejält. Smugglingen till Sverige ökar.

Forskningen har länge visat på sambandet mellan ökad tillgänglighet och ökat missbruk. De finska erfarenheterna efter den rejäla skattesänkningen nyligen understryker detta.

Sambandet mellan grova våldsbrott och alkohol är också tydligt. Ungefär hälften av all våldsbrottslighet beror på alkohol.

Av sociala skäl är det därför nödvändigt att värna en restriktiv alkoholpolitik. På torsdag ska regeringen föreslå åtgärder för det förebyggande arbetet. Först i höst tänker regeringen ta i frågan om alkoholskatterna.

Det är möjligt att Sverige måste sänka spritskatten för att komma tillrätta med den illegala handeln. Strategin är dock ingen självklarhet. För det första talar de sociala skälen starkt mot en sänkning. För det andra är det inte säkert att en rimlig sänkning skulle vara tillräcklig för att stävja smugglingen. Kanske är den polisiära kampen mot spritbrottsligheten en effektivare väg.

Förbud mot spritreklam

Framförallt måste den spritkultur som håller på att få fotfäste bland de unga stävjas. Här har många ett ansvar: folkrörelser, krogbranschen, medier och politiker. Hårdare regler för utskänkningstillstånd och öppettider på krogen är ett medel. Förbud mot spritreklam som vänder sig till ungdomar ett annat.

Nykterhetsrörelsen dödförklarades under nyliberalismens glansdagar. Spritliberalerna hade fel. Den stora frihetsfrågan är inte huruvida någon ska få dricka ihjäl sig eller inte. Frihet och solidaritet hör ihop. Dags för en socialpolitisk renässans.

HK