ÅSIKT

Putin skärmar av demokratibrister

Foto: PRESSENS BILD/AFP
En liten flicka tittade på Putin när han höll sitt tal till nationen i går.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

27 MAJ 2004.Trumvirvlar och en fanfar hälsade den ryska presidenten. Rak i ryggen läste Vladimir Putin upp sitt tal till nationen inför ett parlament fullt av stenansikten.

Det går bra för ekonomin, försäkrade han, och satte upp mål som påminde om Sovjetunionens gamla femårsplaner. Bruttonationalprodukten ska fördubblas till år 2010, pengarna användas till bättre utbildning, vård och bostäder.

tiders sovjetiska partikongresser.

Ökad handel med EU ska göda tillväxten. Förra veckan enades de bägge unionerna om villkoren för Rysslands medlemskap i världshandelsorganisationen WTO. Vladimir Putin hade mycket gott att säga om det ekonomiska samarbetet.

Däremot hade han ingen förståelse för kritiken av den ryska demokratin. Anklagelserna är orättvisa, hävdade Putin och meddelade att det inte blir någon omprövning av politiken. Dumaledamöterna applåderade lydigt som på gamla tiders sovjetiska partikongresser.

Amnesty berättade samma dag i sin årsrapport om hur federala säkerhetsstyrkor fortsätter övergreppen i Tjetjenien. För den ryska presidenten handlar det om ”kamp mot terrorismen”. Det är inte tal om förhandlingar med moderata krafter bland separatisterna.

Kritik mot folkrörelser

Gårdagens tal innehöll också kritik av folkrörelser som samarbetar med utlandet. De är mer intresserade av pengar än av det ryska folket, påstod presidenten.

Fram tonar bilden av en statsledning som inte tänker ändra sig i grundläggande frågor om demokrati och mänskliga rättigheter.

EU får fortsätta att leva med ett auktoritärt styre i Kreml åtminstone under Putins fyra kommande år i ämbetet. Många anpassar sig. Kritiken mot övergreppen i Tjetjenien har blivit mer lågmäld, Putin en allierad i ”kriget mot terrorismen”.

Sänkt svenskt tonläge

Den svenska regeringen hör tyvärr till dem som sänkt tonen. Utrikesdepartementets nya Rysslandsstrategi nämner inte respekt för mänskliga rättigheter bland utgångspunkterna för samarbetet. Regeringen nöjer sig med att skriva ”Sverige ska eftersträva /.../ att engagera Ryssland i en mer konstruktiv och konkret dialog om Tjetjenien.”

Strategin har också goda sidor. Regeringen vill förstärka miljösamarbetet och ge stöd till självständiga journalister. Det räcker dock inte långt utan en tydlig analys och kritik av de demokratiska bristerna.

Sverige hör inte till de mest eftergivna inom EU, men så länge få regeringar talar klarspråk kommer de auktoritära tendenserna i Ryssland att stärkas. Utländskt tryck är det enda som just nu kan påverka Putin i en mer reformvänlig riktning.

ME