ÅSIKT

Valet påverkar miljögifterna

Foto: BJÖRN LINDGREN
EU-parlamentet har hittills varit progressiva i miljöfrågor, något som drastiskt kan förändras framöver, och det finns en skarp ideologisk skiljelinje i miljöpolitiken.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Vilka farliga ämnen finns i maten, på jobbet, i sololjan på semestern? Varför tillåts industrin släppa ut nya kemikalier utan att effekterna är kända?

Den som fortfarande struntar i valet till europaparlamentet borde fundera över sådana frågor. Vi bär alla spår av miljögifter i vårt blod. Politiken måste bli tuffare om riskerna för hälsan och miljön ska minska.

Lobbning mot förslaget

Sverige har gått före i kemikaliepolitiken. Det är viktigt att några länder vågar göra det. Ändå är det inte hela lösningen. Miljögifterna sprids via luften och handeln med produkter. En mobiltelefon kan innehålla tusentals ämnen. Det blir nästan omöjligt att reglera på nationell nivå.

Därför är EU:s kemikaliearbete centralt. Hittills har reglerna varit ett lapptäcke. Några särskilt farliga ämnen har förbjudits, andra har aldrig testats.

Nu har EU-kommissionen äntligen lagt fram ett förslag till ett nytt system. Margot Wallströms REACH-projekt vänder på bevisbördan. Producenterna får huvudansvaret för att testa kemikalierna och se till att farliga ämnen inte släpps ut på marknaden. Särskilda riskämnen ska fortfarande prövas av myndigheterna, men på ett mer effektivt sätt.

Kemiindustrin skriker och driver den mest omfattande lobbningskampanjen på länge mot förslaget. Ändå har Margot Wallström lyckats pressa det genom kommissionen.

Valet den 13 juni avgör hur det går i fortsättningen. Hittills har Europaparlamentet varit progressivt i miljöfrågor. Det kan förändras drastiskt framöver. De tio nya medlemsländerna kommer att få ägna mycket energi redan åt att genomföra dagens lagstiftning. Det kan påverka många av deras parlamentariker att bli återhållsamma till nya miljökrav.

Sommestad har rätt

Framför allt kan den politiska balansen förändras. Den konservativa partigruppen EPP röstar ofta emot skärpta krav, enligt en genomgång som den europeiska miljörörelsen gjort.

Moderaterna skiljer ut sig från andra svenskar i Strasbourg genom att säga nej till exempelvis tuffare krav på lösningsmedel och tvättmedel.

”Det finns en skarp ideologisk skiljelinje i miljöpolitiken”, sa miljöminister Lena Sommestad i går vid lanseringen av socialdemokraternas program för arbetet i EU. Hon har rätt.

Margot Wallströms kemikalieförslag är ett av många exempel.

ME

ARTIKELN HANDLAR OM