ÅSIKT

Grönare skatter gynnar tillväxten

Miljöpartiet har i ett förslag krävt en straffskatt på stadsjeepar för att de är sämre för miljön.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Sverige är bäst på att använda miljöskatter, konstaterade OECD i våras. Landet har

visat att det går att bryta sambandet mellan miljöförstöring och ekonomisk tillväxt, enligt rapporten.

Socialdemokraterna lyfter fram OECD:s slutsatser i en aktuell utvärdering av tio års miljöarbete. ”Vi ska fortsätta att vara världsledande på området för ekonomiska styrmedel”, lovar partiet. ”Därför ska den gröna skatteväxlingen vidareutvecklas.”

Lång tradition

Göran Persson och hans regering har en lång tradition att stödja sig på. Redan för femton år sedan höjdes miljöskatterna med 18 miljarder som en del av den stora skattereformen. Utsläppen av koldioxid, svavel och kväveoxider minskade kraftigt. Marknaderna växte för miljövänligare teknik.

Arbetet har fortsatt, numera med miljöpartiet som pådrivare. De senaste tre åren har åtta miljarder fördelats om, från skatt på inkomster till gröna skatter. Det har skett utan att låginkomsttagarna drabbats mer än andra.

Förhandlingarna kärvar

Nu kärvar budgetförhandlingarna. Finansminister Bosse Ringholm

säger nej till miljöpartiets kravlista för nästa steg i skatteväxlingen. Höstens beting på

4 miljarder kan klaras genom redan fattade beslut, menar finansdepartementet.

Svaret är inte oväntat. Förhandlingarna förs i en tid av mycket höga oljepriser. Att höja priset på bensin och villaolja är ännu svårare än vanligt.

Det borde ändå inte skymma skatteväxlingens grundläggande fördelar eller leda till ett tricksande med definitioner.

Ekonomiska styrmedel påskyndar den nödvändig omställningen. Den snabba tillväxten i Asien driver upp råvarupriserna och ökar efterfrågan på energisnål teknik. Svenska företag kan vinna konkurrensfördelar genom att ligga långt framme.

Miljöskatter är ofta mer effektiva än gränsvärden. När Sverige införde en svavelskatt och kväveoxidavgift sjönk utsläppen drastiskt. Renare fordon och bränslen fick en ordentlig skjuts då skattenivåerna kopplades till miljöegenskaperna.

Även om det just nu är svårt att höja skatten på bensin borde det

vara möjligt att gå vidare med skatteväxlingen på andra områden.

Gynna bensinsnåla fordon

Naturvårdsverket föreslog i våras att bilskatterna ska gynna bränslesnåla fordon. Liknande system diskuteras intensivt i EU. Budgetpropositionen borde innehålla förslag om att den årliga fordonsskatten ska styras av koldioxidutsläppen. Tjänstebilsbeskattningen kan skärpas och en särskild skatt införas på försäljningen av rejält bränsleslukande

bilar. Det skulle både ge miljöförbättringar och en bättre fördelningspolitisk profil åt budgeten.

Hotet mot jobben kommer inte från sådana förslag utan från en alltför långsam takt i den ekologiska förnyelsen.

ME