ÅSIKT

Släpp inte in Burma

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Kriget i Irak visar hur komplicerat det är att utifrån ersätta en brutal envåldshärskare med ett demokratiskt system. Våld fungerar bara undantagsvis, och endast om de krafter som vill kontrollera våldet, det vill säga den invaderande armén, har en realistisk plan för hur omställningen ska gå till.

I Irak fanns ingen av de viktiga pusselbitarna på plats. I stället har imperialistiska oljedrömmar tillåtits samverka med luddiga hotbilder och Bushs vilja att göra klart ”pappas jobb” från kriget 1991.

Summan har blivit kaos.

Det hindrar inte att omvärlden både kan och bör sätta press på diktaturer. I många fall är de demokratiska krafterna i ett despotiskt land beroende av stöd från det internationella samfundet. Utan yttre tryck blir det inre svagare.

Så är fallet i Burma, ett av världens fattigaste länder, en av världens hårdaste militärdiktaturer.

För 16 år sedan slog landets militärjunta ned den demokratiska oppositionen med våld. De ledande demokratikämparna sattes i fängelse. Oppositionens ledare, Aung San Suu Kyi, fick husarrest. Sedan 1989 har hon bara under korta perioder fått resa fritt i landet. Under samma period har juntan fört blodiga krig mot landets etniska minoriteter och hundratusentals människor har flytt till grannländerna, främst Thailand. De flesta svenskar som turistat i landet har medvetet eller omedvetet stött på burmesiska flyktingar, som ofta arbetar på de lägst betalda jobben inom turistindustrin.

USA och EU har successivt ökat sina politiska – och i viss mån ekonomiska – påtryckningar mot regimen i Rangoon. Politiken har inte fällt juntan, men den har bidragit till att hålla liv i den demokratiska oppositionen och ökat det interna trycket på generalerna, som mer än något annat vill få omvärldens erkännande.

Det skiljer Burma från en del andra diktaturer.

Isolering är i det här fallet en framkomlig väg för den som vill se demokratiska reformer.

En av de symboliskt viktigaste frågorna har varit EU:s vägran att låta Burma närvara vid unionens möten med Asean, de sydostasiatiska ländernas samarbetsorganisation.

Men nu kan EU vara på väg att svänga.

Asean kräver att Burma ska få vara med på mötena. Annars blir det inga fler möten. Det politiska samarbetet mellan EU och Asean kommer att läggas på is.

När EU:s utrikesministrar senast diskuterade frågan gick man med på att släppa in Burma på en låg tjänstemannanivå under förutsättning att juntan släpper Aung Sang Suu Kyi fri och inleder en meningsfull dialog för demokrati.

Inget av detta har juntan gjort. På marken

i Burma är förtrycket detsamma. Aung San Suu Kyi sitter kvar i husarrest. Den demokratiska oppositionen deltar inte i det nationella konvent som tillsattes i maj för att skriva en ny konstitution.

EU:s utrikesministrar ska diskutera frågan om Burmas medverkan på sitt informella

möte i Maastricht den 3–4 september. Sverige har tidigare tillhört den grupp av länder som vill isolera Burma diplomatiskt. Utan reformer inga kontakter. Det är en klok linje.

Jesper Bengtsson